Termeni și condiții

 1. Termeni și condiții de utilizare a site-ului //doxal.ro
  Acesta este site-ul oficial al Sc Doxal Leader Srl și a firmelor din grupul DOXAL. Site-ul doxal.ro este întreținut și administrat în regie proprie, iar termenii și condițiile de utilizare guvernează modalitatea de folosire a acestui site și a serviciilor oferite de acesta.
 2. Acceptarea termenilor și condițiilor
  Accesul, vizitarea si utilizarea site-ului //doxal.ro sunt supuse prezentelor condiții de utilizare și tuturor legilor aplicabile. Prin accesul, vizitarea și utilizarea acestui website, sunteți de acord cu și acceptați automat, fără alte limitări sau calificari suplimentare, termenii și condițiile de mai jos. Dacă nu sunteți de acord cu termenii și condițiile de mai jos, nu folosiți serviciile site-ului //doxal.ro.
 3. Condiții de utilizare ale site-ului
  Acest site se adresează tuturor categoriilor de vârstă. Imaginile grafice și textul din acest site sunt proprietatea exclusivă a SC Doxal Leader SRL și, cu excepția uzului personal, nu pot fi copiate, distribuite, reproduse sau transmise în orice formă sau prin orice mijloc, electronic, mecanic, fotocopiere, înregistrare sau altfel, fără acordul prealabil scris al SC Doxal Leader SRL. Modificarea conținutului paginilor acestui site este interzisă. Site-ului //doxal.ro poate conține link-uri spre alte site-uri, care nu sunt proprietatea //doxal.ro, drept pentru care //doxal.ro nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul și/sau termenii de utilizare a oricărui alt site, aflat în proprietatea sau operat de către oricare altă parte decât SC Doxal Leader SRL. Respectivele link-uri sunt accesate pe riscul dumneavoastra propriu iar SC Doxal Leader SRL nu oferă nici o garanție, de niciun fel, cu privire la conținutul, caracterul complet, acuratețea acelor link-uri sau site-urile hyperlink la acest site. În nici un caz SC Doxal Leader SRL va fi responsabilă pentru orice daune directe sau indirecte care decurg din orice utilizare a informațiilor conţinute de respectivele link-uri, iar răspunderea pentru respectivele site-uri o poartă în intregime proprietarii acestora. Acest site poate conține, de asemenea, referințe la nume de companii, de mărci și produse. Aceste nume de companii, mărci și produse sunt folosite aici doar în scopuri de identificare și pot fi mărci înregistrate ale proprietarilor respectivi. Este interzisă copierea/distribuitrea conținutului acestui site, descarcărea modificarea sau reproducerea, în mod parțial sau integral a site-ului, exploatarea site-ului în orice altă maniera, în scopuri comerciale sau contrare intereselor SC Doxal Leader SRL, fără obținerea acordului prealabil scris al acesteia. Imaginile produselor prezentate pe site sunt cu titlu de prezentare și pot diferi in orice mod (culoare, aspect etc.) de imaginile produselor prezentate / afișate. Prețurile afișate pe site pot varia fără notificări prealabile și nu devin obligații contractuale. Serviciile afișate pe site pot varia fără notificari prealabile și nu devin obligații contractuale.
 4. Confidențialitate
  Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și a GDPR, SC Doxal Leader SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastra. Vă informam că scopurile colectării datelor sunt cele declarate la paragraful de mai jos inclusiv AICI. Informațiile solicitate, în niciun caz, nu sunt furnizate/dezvăluite unei terțe părți. SC Doxal Leader SRL nu dezvăluie, nu oferă, nu face schimb de date personale obținute prin intermediul acestui site, nu divulgă datele dumneavoastră altor persoane/terțe părți, fără acordul dumneavoastră explicit.
 5. Lipsa garanțiilor
  Informațiile și servicile oferite de acest site sunt oferite “asa cum sunt”, iar SC Doxal Leader SRL îți declină orice garanție, de orice fel, fie aceasta explicită sau implicită, inclusiv în ceea ce privește funcționarea acestui site, informația conținută sau referitoare la acest fel de site-ul web, fără ca enumerarea să fie limitativă.
 6. Exonerarea de răspundere
  Utilizarea acestui site se face întotdeauna pe propria dumneavoastră responsabilitate, iar SC Doxal Leader SRL nu va fi răspunzătoare și nu își asumă nicio responsabilitate pentru nicio daună sau prejudiciu cauzate de utilizarea acestui site (cum ar fi, dar fără limitare la virusi, sau alte componente dăunatoare) care ar putea să vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesarii/utilizării/vizitării acestui site, sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe acest site, dăcă este cazul. De asemenea, SC Doxal Leader SRL, afiliații săi, funcționarii, membrii, directorii, agenții, fiecare sau impreună, sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru niciun prejudiciu de orice natură, direct sau indirect, rezultând din accesul sau în legatură cu utilizarea/vizitarea acestui site.
 7. Actualizarea termenilor și condițiilor/Schimbări ale site-ului
  SC Doxal Leader SRL poate, în orice moment și fără nici o notificare prealabilă, să modifice accesul la acest site, să adauge sau să șteargă porțiuni ale conținutului site-ului și/sau actualizeze conținutul site-ului, precum și termenii și condițiile de utilizare. Aceste modificări/adăugiri/actualizări sunt opozabile/aplicabile de îndată ce au fost postate pe site; să suspende sau să blocheze accesul dvs. la conținutul site-ului sau la o parte a acestui conținut.
 8. Suspendarea accesului
  //doxal.ro îți rezervă dreptul de a suspenda/bloca/întrerupe oricând utilizarea acestui site și, totodata, își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul conținut al site-ului.
 9. Legea aplicabilă și jurisdicție
  Termenii și condițiile de utilizare a site-ului doxal.ro sunt guvernate de și interpretate în conformitate cu legea română. Toate și oricare dispute legate de sau rezultate din utilizarea prezentului site vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar, în caz de nereușită, de către instanțele judecătorești competente din România.