Termeni și condiții mesaje email

Termeni cu specificații

 1. Informări este denumit în continuare și SERVICIU;
 2. Serviciul este gratuit, intermediat și furnizat de către grupul de firme Doxal prin interfața BlocManagerNET;
 3. Oricare dintre firmele din grupul Doxal este denumită în continuare și FURNIZOR sau ADMINISTRATOR;
 4. Beneficiarii serviciilor furnizorului sunt denumiți în continuare și UTILIZATOR sau ABONAT;
 5. //Doxal.ro denumit în continuare SITE;
 6. Împuternicit este persoana desemnată să transmită informații în relația cu furnizorul;

Informările reprezintă mesaje electronice (email) livrate regulat de către furnizor, utilizatorilor abonați, care își dau acordul în mod expres și neechivoc, cu privire la termenii și condițiile expuse în prezentul regulament. Orice utilizator care deține căsuță de e-mail se poate abona la Informări complet gratuit.

Beneficiarii înțeleg faptul că înregistrarea adreselor de email în sistem se efectuează doar de către personalul furnizorului, aceștia neavând opțiunea de a considera informările primite SPAM sau Mesaje Nesolicitate.

Abonarea la serviciul de informări se face:
I. împuternicit – prin mandatarea unui reprezentant al asociației de proprietari care transmite solicitarea în numele deținătorului; solicitarea trebuie să conțină:
– Nume,
– Prenume,
– Adresa completă,
– Adresa de email care se dorește a fi înregistrată

 1. în nume propriu – prin transmiterea unui mesaj la contabilitate@doxal.ro în care se precizează:
  – Nume,
  – Prenume,
  – Adresa completă,
  – Adresa de email care se dorește a fi înregistrată

Odată abonat, utilizatorul își dă acordul, în mod expres și neechivoc, cu privire la toate prevederile acestor termeni și condiții.

Termenul “utilizator” este folosit pentru toate persoanele fizice și/sau juridice deținătoare de căsuță e-mail care se abonează la informările grupului de firme Doxal indiferent de motivul pentru care o fac.

Termenii “Regulament”, “Acord”, “Termeni și condiții” sunt folosiți pentru a desemna prezentul contract de utilizare.

Acețti Termeni și Condiții sunt stocați de către grupul de firme Doxal si sunt accesibili pe Site, în limba română. Termenii și condițiile acestui serviciu de informări pot fi schimbați în orice moment de către proprietar sau administrator, prin actualizarea lor pe site-ul www.doxal.ro.

Administratorul își rezervă dreptul de a bloca accesul utilizatorilor care încalcă regulamentul de utilizare sau legislația în vigoare.

Înregistrare
Pentru a beneficia de acest serviciu gratuit este necesară abonarea la informări. Pentru abonare la informări trebuiesc furnizate datele personale de identificare printr-un email la contabilitate@doxal.ro . Datele personale necesare sunt: nume, prenume, adresa completă și adresa de email. Adițional pot fi cerute date suplimentare, cu condiția ca utilizatorul să-și dea acordul în mod expres și neechivoc. Este obligatoriu ca datele specificate să fie reale. Nu este permisă transmiterea datelor false. Furnizorul își rezervă dreptul de a refuza fără o notificare în prealabil abonarea la informări dacă se observă că datele transmise nu sunt reale sau nu vă aparțin. Termeni și condiții mesaje email

Condiții de utilizare
Utilizatorul trebuie să se asigure că informările  trimise de către furnizor ajung la destinație (sunt livrate în Inbox). În cazul în care email-urile trimise de către furnizor ajung în dosarul (folder-ul) de Spam / Junk / Bulk / Trash (automat) sau sunt marcate ca fiind Spam de către softul folosit (serviciul de emailing), utilizatorul trebuie să apese pe Not Spam / Not Junk.

După abonare nu este permisă raportarea ca SPAM / Abuz a vreunei informații trimisă de către furnizor. Furnizorul respectă dreptul la intimitate al utilizatorului iar în cazul în care utilizatorul nu dorește să mai primească informările trimise de furnizor, este suficient să se dezaboneze. Dezabonarea este instantă, iar utilizatorul nu va mai primi informări ulterioare decât dacă se reabonează.

Date cu caracter personal
Transmțând datele de abonare la informări, ca utilizator, vă dați acordul în mod expres și neechivoc că datele dumneavoastră cu caracter personal să fie stocate și prelucrate de furnizor.

Datele personale completate în formular vor fi folosite în conformitate cu politica de confidențialitate și nu vor fi făcute publice niciunei terțe părți fără acordul dumneavoastră.

În ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal beneficiați de următoarele drepturi: de acces și intervenție la Informație, de opoziție cu privire la prelucrarea Informației, de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și de a vă adresa justiției, așa după cum sunt reglementate de dispozitiile GDPR

Responsabilitate
Furnizorul nu oferă nici o garanție că serviciul va funcționa fără întreruperi sau fără erori, că defecțiunile vor fi remediate sau că materialele furnizate prin email sunt corecte, exacte și/sau de încredere. Totodata furnizorul nu garantează că probleme de securitate sau erorile umane și/sau ale softului pot fi preîntâmpinate în totalitate.

Furnizorul nu poate fi făcut responsabil pentru nici un fel de daune, pierderi sau neplăceri cauzate de folosirea serviciului. Răspunderea folosirii serviciului revine în totalitate utilizatorului.

Fiecare mesaj de informare trimis de către furnizor va conține instrucțuni clare de dezabonare.

Încetarea furnizării serviciului
Oricare dintre părți are dreptul de a înceta furnizarea, respectiv accesul la serviciul de informări, oricând, fără invocarea vreunui motiv și fără notificare prealabilă.

Administratorul își rezervă dreptul de a înceta imediat furnizarea serviciilor sale către orice utilizator, în cazul în care acesta a încălcat condițiile menționate mai sus.

Legea aplicabila. Rezolvarea litigiilor
Acești Termeni și Condiții Generale sunt guvernați de legea Română. Orice neînțelegere în legatură cu executarea acestor Termeni și Condiții Generale va fi rezolvată pe cale amiabilă. Dacă o astfel de rezolvare nu este posibilă, litigiul va fi înaintat spre soluționare instanțelor judecătorești competente din localitatea în care grupul de firme Doxal sunt înregistrate.

Date de Contact
Pentru orice întrebare privind serviciul furnizat ne puteți contacta pe adresa de mail “contabilitate@doxal.ro

Clauze finale
Furnizorul poate colabora cu terți pentru a vă putea oferi în condiții optime serviciul gratuit.
Acești termeni și condiții pot fi modificați ulterior, la orice dată de către Administrator, fără a fi necesară o notificare prealabilă. Atunci când se operează aceste modificări, Administratorul va pune la dispoziție o nouă versiune a Termenilor și Condițiilor Generale pe Site. Utilizatorul este obligat să verifice periodic acești termeni și condiții, iar în cazul în care nu mai este de acord, trebuie să nu mai folosească serviciul de Informări.

Toate Informările furnizorului conțin următorul ACORD:
“Înteleg și sunt de acord cu faptul că toate comunicările venite din partea Doxal, pe aceasta adresă de email, nu pot fi considerate SPAM  sau Comunicări Nesolicitate atâta timp cât există posibilitatea de dezabonare în conținutul mesajului. De asemenea înțeleg și sunt de acord cu faptul că, în momentul în care înregistrez comunicările Doxal ca SPAM sau Comunicări Nesolicitate, orice comunicare pe cale electronică cu Doxal se va sista.”

Final Termeni și condiții mesaje email

//suport.doxal.ro