Tag Archives: repartizare

Repartizarea cheltuielilor pe beneficiari conform lege 196/2018

/ Legislativ, Noutati

Extrase din Legea 196/2018 privind repartizarea cheltuielilor pe beneficiari. Repartizarea cheltuielilor pe beneficiari Art. 87. – (1) Cheltuielile pe beneficiari reprezintă cheltuielile aferente serviciilor de care beneficiază în mod individual proprietarii, toți sau în parte, gestionate financiar prin intermediul asociației de proprietari. (2) Cheltuielile pe beneficiari se repartizează conform valorii care revine fiecărui beneficiar în cauză, pe baza facturilor/documentelor justificative. Repartizarea cheltuielilor

Read More

Repartizarea cheltuielilor pe cota – parte indiviză conform lege 196/2018

/ Legislativ, Noutati

Extrase din Legea 196/2018 privind repartizarea repartizarea cheltuielilor pe cota – parte indiviză de proprietate. Repartizarea cheltuielilor pe cota – parte indiviză Art. 84. – (1) Cheltuielile repartizate după cota – parte de proprietate reprezintă cheltuielile asociației efectuate pentru întreținerea, repararea, exploatarea și, după caz, consolidarea și/sau reabilitarea părților de construcții și instalații aferente condominiului aflate în proprietate comună indiviză. Aceste cheltuieli

Read More

Repartizarea cheltuielilor pe consumuri individuale conform lege 196/2018

/ Legislativ, Noutati

Extrase din Legea 196/2018 privind repartizarea cheltuielilor pe consumuri individuale. Repartizarea cheltuielilor pe consumuri individuale Art. 83. – (1) Cheltuielile pe consumuri individuale reprezintă cheltuielile asociației pentru: apă rece și canalizare; apă caldă de consum; energia termică, combustibilul și apă rece pentru prepararea apei calde; gaze naturale; încălzirea proprietății individuale. (2)Cheltuielile pe consumuri individuale se repartizează în funcție de indexul contoarelor

Read More

Repartizarea cheltuielilor pe număr de persoane conform lege 196/2018

/ Legislativ, Noutati

Extrase din Legea 196/2018 privind Repartizarea cheltuielilor pe număr de persoane care locuiesc sau desfășoară activități în proprietăți individuale Repartizarea cheltuielilor pe număr de persoane Art. 82. – (1) Cheltuielile repartizate proporțional cu numărul de persoane reprezintă cheltuielile asociației pentru asigurarea serviciilor de utilități publice de care beneficiază persoanele care locuiesc sau desfășoară activități în mod curent în condominiu și care

Read More

(abrogat) Repartizarea cheltuielilor de alta natura – contabilitate asociatii de proprietari

/ Noutati

(Legislatia nu mai este in vigoare. Vezi noile obligații conform 196/2018) SECTIUNEA a 7-a Repartizarea cheltuielilor de alta natura ART. 53 Cheltuielile de alta natura reprezinta cheltuielile efectuate pentru plata unor servicii care nu pot fi repartizate dupa criteriile prevazute la art. 47 lit. a) – c) din Legea nr. 230/2007. ART. 54 Cheltuielile de alta natura reprezinta cheltuielile asociatiei de

Read More

(abrogat) Repartizarea cheltuielilor pe consumatori tehnici – contabilitate asociatie de proprietari

/ Noutati

(Legislatia nu mai este in vigoare. Vezi noile obligații conform 196/2018) SECTIUNEA a 6-a Repartizarea cheltuielilor pe consumatori tehnici ART. 51 Cheltuielile pe consumatori tehnici reprezinta cheltuielile asociatiei de proprietari pentru: încalzirea proprietatilor individuale – apartamente, spatii cu alta destinatie decât aceea de locuinta (energia termica sub forma de caldura; combustibilul si energia electrica pentru încalzire; salariu/remuneratie pentru fochist si echipament

Read More

(abrogat) Repartizarea cheltuielilor pe beneficiari – contabilitate asociatii de proprietari

/ Noutati

(Legislatia nu mai este in vigoare. Vezi noile obligații conform 196/2018) HOTARÂRE Nr. 1588 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari SECTIUNEA a 5-a Repartizarea cheltuielilor pe beneficiari ART. 48 Cheltuielile pe beneficiari reprezinta cheltuielile aferente serviciilor de care beneficiaza în mod individual proprietarii, toti sau

Read More

(abrogat) Repartizarea cheltuielilor pe cota-parte indiviza de proprietate – contabilitate asociatii de proprietari

/ Noutati

(Legislatia nu mai este in vigoare. Vezi noile obligații conform 196/2018) HOTARÂRE Nr. 1588 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari SECTIUNEA a 4-a Repartizarea cheltuielilor pe cota-parte indiviza de proprietate ART. 43 Cheltuielile pe cota-parte indiviza de proprietate, în functie de suprafata utila a apartamentelor

Read More

(abrogat) Repartizarea cheltuielilor pe consumuri individuale – contabilitate asociatie de proprietari

/ Noutati

(Legislatia nu mai este in vigoare. Vezi noile obligații conform 196/2018) HOTARÂRE Nr. 1588 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari SECTIUNEA a 3-a Repartizarea cheltuielilor pe consumuri individuale ART. 39 (1) Cheltuielile pe consumuri individuale reprezinta cheltuielile asociatiei pentru: apa rece si canalizare; apa calda

Read More

(abrogat) Repartizarea cheltuielilor rezultate din intretinerea, repararea si exploatarea condominiilor

/ Noutati

(Legislatia nu mai este in vigoare. Vezi noile obligații conform 196/2018) Hotararea de guvern 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari SECTIUNEA 1 Repartizarea cheltuielilor rezultate din intretinerea, repararea si exploatarea condominiilor ART. 32 (1) Toti proprietarii au obligatia sa plateasca lunar, conform listei de plata a cheltuielilor asociatiei de

Read More