Organizare adunarea generală

Organizare adunarea generală asociație de proprietari Articole evidențiate privind o procesul și obligațiile adunării generale AICI Organele asociației de proprietari sunt: a) adunarea generală; b) comitetul executiv; c) președintele; d) cenzorul sau comisia de cenzori organizare adunarea generală https://suport.doxal.ro Acum și cu servicii pentru companii, dezvoltatori imobiliari sau administratori suprasolicitați Doxal an de an reușește să depășească limitele gândirii conservatoare, dezvoltă idei și găsește soluții. Pentru că dorința noastră este să facem un…

Recomandare Călțunași 1

Recomandare Călțunași Contabilitate asociații de proprietari Îmi exprim aprecierea față de colaborarea Asociației de Proprietari Călțunași Nr.1 pe care o reprezint, cu compania SC Doxal Leader SRL. Am ales să colaborăm cu compania SC Doxal Leader Srl, ca furnizor de servicii de contabilitate asociații de proprietari, datorită calității deosebite a serviciilor prestate și a eficienței. Totodată, echipa SC Doxal Leader Srl, prin profesionalismul membrilor săi, a oferit întotdeauna suportul în…

(abrogat) Adunare Generala conform HG 1588/2007

(Legislatia nu mai este in vigoare. Vezi noile obligații conform 196/2018) HOTARÂRE Nr. 1588 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari Adunare Generala ART. 14 (1) Proprietarii membri ai asociatiei de proprietari se întrunesc în adunari generale ordinare sau extraordinare. (2) Adunarea generala ordinara are loc cel putin o data pe an, în primul trimestru.…

(abrogat) Drepturi proprietari

(Legislatia nu mai este in vigoare. Vezi noile drepturi conform 196/2018) Drepturi proprietari Proprietarii membri ai asociatiei de proprietari au dreptul sa participe si sa voteze in adunarea generala a proprietarilor, sa-si inscrie candidatura, sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale asociatiei, cu conditia sa aiba capacitate de exercitiu deplina . Participarea la adunarea generala convocata de presedinte, Comitetul Executiv al asociatiei sau de biroul de…