Obligații administrator asociație de proprietari conform legii 196/2018

Obligații Administrator (solicită servicii de administrare contabilă și financiare) Articole evidențiate privind o parte din responsabilitățile globale ale administratorului Obligații administrator – Art. 2. – În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: e)atestat – actul care dovedește calitatea de administrator de condominii, prin care persoanele fizice care dețin certificate de calificare, conform lit. f), sunt atestate de către primar, la propunerea compartimentelor specializate în…

Obligații cenzor asociație de proprietari conform legii 196/2018

OBLIGATII CENZOR (solicită ofertă cenzorat) Articole evidențiate privind o parte din responsabilitățile globale ale cenzorului Obligatii cenzor-Art.28. – (4) În cazul în care preşedintele sau administratorul nu ia toate măsurile necesare în scopul facilitării accesului proprietarilor la documentele contabile sau la orice alt document al asociaţiei de proprietari, conform legii, proprietarii au dreptul de a notifica despre aceasta comitetul executiv şi cenzorul/comisia de cenzori. În situaţia nesoluţionării sau a soluţionării…

Obligații asociație conform legii 196/2018

OBLIGATII ASOCIATIE Articole evidențiate privind o parte din responsabilitățile globale ale asociației Obligatii asociatie –Art.8. – Unităţile deţinătoare a cărţii tehnice a clădirilor sunt obligate să transmită asociaţiilor de proprietari, cu titlu gratuit, cărţile tehnice ale construcţiilor, la solicitarea acestora. Unităţile în arhiva cărora se găsesc proiectele clădirilor sunt obligate să elibereze asociaţiilor de proprietari copii ale proiectelor de clădiri elaborate. Costul executării copiilor este suportat de asociaţia de proprietari…