Arhiva Taguri

Repartizarea cheltuielilor pe beneficiari conform lege 196/2018

/ Legislativ, Noutati/ 0 comentarii

Extrase din Legea 196/2018 privind repartizarea cheltuielilor pe beneficiari. Repartizarea cheltuielilor pe beneficiari Art. 87. – (1) Cheltuielile pe beneficiari reprezintă cheltuielile aferente serviciilor de care beneficiază în mod individual proprietarii, toți sau în parte, gestionate financiar prin intermediul asociației de proprietari. (2) Cheltuielile pe beneficiari se repartizează conform valorii care revine fiecărui beneficiar în cauză, pe baza facturilor/documentelor justificative. Repartizarea cheltuielilor

Mai mult

Repartizarea cheltuielilor pe cota – parte indiviză conform lege 196/2018

/ Legislativ, Noutati/ 0 comentarii

Extrase din Legea 196/2018 privind repartizarea repartizarea cheltuielilor pe cota – parte indiviză de proprietate. Repartizarea cheltuielilor pe cota – parte indiviză Art. 84. – (1) Cheltuielile repartizate după cota – parte de proprietate reprezintă cheltuielile asociației efectuate pentru întreținerea, repararea, exploatarea și, după caz, consolidarea și/sau reabilitarea părților de construcții și instalații aferente condominiului aflate în proprietate comună indiviză. Aceste cheltuieli

Mai mult

Repartizarea cheltuielilor pe consumuri individuale conform lege 196/2018

/ Legislativ, Noutati/ 0 comentarii

Extrase din Legea 196/2018 privind repartizarea cheltuielilor pe consumuri individuale. Repartizarea cheltuielilor pe consumuri individuale Art. 83. – (1) Cheltuielile pe consumuri individuale reprezintă cheltuielile asociației pentru: apă rece și canalizare; apă caldă de consum; energia termică, combustibilul și apă rece pentru prepararea apei calde; gaze naturale; încălzirea proprietății individuale. (2)Cheltuielile pe consumuri individuale se repartizează în funcție de indexul contoarelor

Mai mult

Cheltuielile asociației de proprietari conform lege 196/2018

/ Legislativ, Noutati/ 0 comentarii

Extrase din Legea 196/2018 privind cheltuielile asociației de proprietari. Cheltuielile asociației de proprietari Art. 75. – (1) Cheltuielile asociației de proprietari sunt cheltuieli legate de exploatarea, repararea sau întreținerea proprietății comune și cheltuielile pentru asigurarea serviciilor de care beneficiază proprietarii și care nu sunt facturate individual către proprietățile individuale. (2)Cheltuielile asociațiilor de proprietari, în funcție de modul de calcul și

Mai mult

(abrogat) Repartizarea cheltuielilor de alta natura – contabilitate asociatii de proprietari

/ Noutati/ 0 comentarii

(Legislatia nu mai este in vigoare. Vezi noile obligații conform 196/2018) SECTIUNEA a 7-a Repartizarea cheltuielilor de alta natura ART. 53 Cheltuielile de alta natura reprezinta cheltuielile efectuate pentru plata unor servicii care nu pot fi repartizate dupa criteriile prevazute la art. 47 lit. a) – c) din Legea nr. 230/2007. ART. 54 Cheltuielile de alta natura reprezinta cheltuielile asociatiei de

Mai mult

(abrogat) Repartizarea cheltuielilor pe consumatori tehnici – contabilitate asociatie de proprietari

/ Noutati/ 0 comentarii

(Legislatia nu mai este in vigoare. Vezi noile obligații conform 196/2018) SECTIUNEA a 6-a Repartizarea cheltuielilor pe consumatori tehnici ART. 51 Cheltuielile pe consumatori tehnici reprezinta cheltuielile asociatiei de proprietari pentru: încalzirea proprietatilor individuale – apartamente, spatii cu alta destinatie decât aceea de locuinta (energia termica sub forma de caldura; combustibilul si energia electrica pentru încalzire; salariu/remuneratie pentru fochist si echipament

Mai mult

(abrogat) Repartizarea cheltuielilor pe beneficiari – contabilitate asociatii de proprietari

/ Noutati/ 2 comentarii

(Legislatia nu mai este in vigoare. Vezi noile obligații conform 196/2018) HOTARÂRE Nr. 1588 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari SECTIUNEA a 5-a Repartizarea cheltuielilor pe beneficiari ART. 48 Cheltuielile pe beneficiari reprezinta cheltuielile aferente serviciilor de care beneficiaza în mod individual proprietarii, toti sau

Mai mult

(abrogat) Repartizarea cheltuielilor pe cota-parte indiviza de proprietate – contabilitate asociatii de proprietari

/ Noutati/ 0 comentarii

(Legislatia nu mai este in vigoare. Vezi noile obligații conform 196/2018) HOTARÂRE Nr. 1588 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari SECTIUNEA a 4-a Repartizarea cheltuielilor pe cota-parte indiviza de proprietate ART. 43 Cheltuielile pe cota-parte indiviza de proprietate, în functie de suprafata utila a apartamentelor

Mai mult

(abrogat) Repartizarea cheltuielilor pe consumuri individuale – contabilitate asociatie de proprietari

/ Noutati/ 0 comentarii

(Legislatia nu mai este in vigoare. Vezi noile obligații conform 196/2018) HOTARÂRE Nr. 1588 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari SECTIUNEA a 3-a Repartizarea cheltuielilor pe consumuri individuale ART. 39 (1) Cheltuielile pe consumuri individuale reprezinta cheltuielile asociatiei pentru: apa rece si canalizare; apa calda

Mai mult

(abrogat) Repartizarea cheltuielilor pe numar de persoane

/ Noutati/ 0 comentarii

(Legislatia nu mai este in vigoare. Vezi noile obligații conform 196/2018) HOTARÂRE Nr. 1588 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari SECTIUNEA a 2-a Repartizarea cheltuielilor pe numar de persoane ART. 34 Cheltuielile care sunt determinate de numarul persoanelor care locuiesc în condominiu si nu pot

Mai mult

(abrogat) Repartizarea cheltuielilor rezultate din intretinerea, repararea si exploatarea condominiilor

/ Noutati/ 0 comentarii

(Legislatia nu mai este in vigoare. Vezi noile obligații conform 196/2018) Hotararea de guvern 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari SECTIUNEA 1 Repartizarea cheltuielilor rezultate din intretinerea, repararea si exploatarea condominiilor ART. 32 (1) Toti proprietarii au obligatia sa plateasca lunar, conform listei de plata a cheltuielilor asociatiei de

Mai mult