Obligații cenzor asociație de proprietari conform legii 196/2018

OBLIGATII CENZOR (solicită ofertă cenzorat) Articole evidențiate privind o parte din responsabilitățile globale ale cenzorului Obligatii cenzor-Art.28. – (4) În cazul în care preşedintele sau administratorul nu ia toate măsurile necesare în scopul facilitării accesului proprietarilor la documentele contabile sau la orice alt document al asociaţiei de proprietari, conform legii, proprietarii au dreptul de a notifica despre aceasta comitetul executiv şi cenzorul/comisia de cenzori. În situaţia nesoluţionării sau a soluţionării…

(abrogat) Cenzor sau comisie de cenzori asociatie de proprietari

Cenzor sau Comisie de Cenzori – drepturi si obligatii (Legislatia nu mai este in vigoare. Vezi AICI noile obligații conform 196/2018) Cenzorul este o persoana aleasa de Adunarea Generala a Proprietarilor, acest organism putand alege o comisie de cenzori formata dintr-un numar impar de persoane ( trei de obicei), sau o singura persoana cu studii medii de specialitate. Cenzorii sunt persoane ce pot fi remunerate prin hotararea Adunarii Generale, ca…