Repartizarea cheltuielilor pe consumuri individuale conform lege 196/2018

Extrase din Legea 196/2018 privind repartizarea cheltuielilor pe consumuri individuale. Repartizarea cheltuielilor pe consumuri individuale Art. 83. – (1) Cheltuielile pe consumuri individuale reprezintă cheltuielile asociației pentru: apă rece și canalizare; apă caldă de consum; energia termică, combustibilul și apă rece pentru prepararea apei calde; gaze naturale; încălzirea proprietății individuale. (2)Cheltuielile pe consumuri individuale se repartizează în funcție de indexul contoarelor individuale, în funcție de indexul repartitoarelor de costuri, conform normelor…

Veniturile asociației de proprietari conform lege 196/2018

Extrase din Legea 196/2018 privind veniturile asociației de proprietari. Veniturile asociației de proprietari Art. 70. – (1) Toate veniturile obținute din exploatarea proprietății comune, inclusiv veniturile din dobânzi bancare, aparțin asociației de proprietari. (2) Veniturile prevăzute la alin. (1) alimentează numai fondul de reparații al asociației de proprietari și nu se plătesc proprietarilor. Lista acestor venituri, precum și cheltuielile aferente lor sunt prezentate semestrial, într-un raport afișat la avizierul asociației,…

Drepturile proprietarilor conform legii 196/2018

Extrase din Legea 196/2018 privind drepturile proprietarilor Drepturile proprietarilor – Art. 27. – Toți proprietarii membri ai asociației de proprietari au dreptul să participe, cu drept de vot, la adunarea generală a asociației de proprietari, să își înscrie candidatura, să candideze, să aleagă și să fie aleși în structura organizatorică a asociației de proprietari. Pentru a beneficia de dreptul de a fi ales, persoana în cauză trebuie să aibă capacitate…

GDPR Vă respectăm confidențialitatea și ne angajăm să vă protejăm datele personale. Această declarație de confidențialitate vă va informa cu privire despre modul în care vă gestionăm datele personale, drepturile dvs. de confidențialitate și modul în care vă protejează legea. Citiți cu atenție această declarație de confidențialitate înainte de a utiliza Serviciile noastre. În această declarație de confidențialitate sau Regulament Servicii înseamnă orice produse, servicii, conținut, caracteristici, tehnologii sau funcții…

(abrogat) Atributii comitet executiv

(Legislatia nu mai este in vigoare. Vezi AICI noile obligații conform 196/2018) Atributii comitet executiv HOTARÂRE Nr. 1588 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari Atributii Comitet Executiv ART. 16 Comitetul executiv, format dintr-un numar impar de membri alesi de adunarea generala, reprezinta asociatia de proprietari în administrarea si exploatarea cladirii, cu exceptia atributiilor rezervate…

Contabilitate

Actualul administrator sau orice altă persoană angajată de conducerea asociației de proprietari va ramâne în continuare doar cu atribuțiile privind activitatea de încasări de la proprietari ,plăți către furnizori și/sau verificări/reparații (tehnic). Oferim servicii de administrare contabilă ( contabilitate asociație de proprietari ) pentru Asociațiile de Proprietari, Locatari, Blocuri având cel mai bun raport calitate/preț din piață. Administrare Contabilă Organizăm contabilitatea în partidă simplă cu ajutorul mijloacelor informatice – program specializat…

Administrator bloc

Administrator bloc – drepturi si obligatii Administratorul este o persoana angajata sau contractata de catre Comitetul Executiv al asociatiei, cu contract de munca, avand obligatia de a asigura managementul administrativ si financiar al asociatiei. Administratorul poate cumula si functiile de contabil si casier, cu acordul Comitetului Executiv, fiind retribuit in consecinta, si raspunzand pentru gestiunea pe care o are in primire ; in acest context ( gestionar si casier), administratorul are…

(abrogat) Președinte asociație de proprietari

Președinte asociație (Legislația nu mai este în vigoare. Vezi AICI noile obligații conform 196/2018) Președinte Asociație de Proprietari – drepturi și obligații Presedinte le asociatiei de proprietari are ca rol si obligatie principala, reprezentarea intereselor asociatiei ( si implicit ale proprietarilor) in raporturile cu tertii, cat si rol de coordonare a activitatii asociatiei si de urmarire a modului de aplicare a hotararilor Adunarii Generale . Este o persoana aleasa, si…

(abrogat) Cenzor sau comisie de cenzori asociatie de proprietari

Cenzor sau Comisie de Cenzori – drepturi si obligatii (Legislatia nu mai este in vigoare. Vezi AICI noile obligații conform 196/2018) Cenzorul este o persoana aleasa de Adunarea Generala a Proprietarilor, acest organism putand alege o comisie de cenzori formata dintr-un numar impar de persoane ( trei de obicei), sau o singura persoana cu studii medii de specialitate. Cenzorii sunt persoane ce pot fi remunerate prin hotararea Adunarii Generale, ca…