Acces la alte asociații din avizierul electronic

Acces la alte asociații din avizierul electronic În situația în care un proprietar deține mai multe apartamente în asociații diferite proprietarul este înregistrat cu aceeași adresă de email în restul asociațiilor asociațiile au contabilitatea ținută în BlocManagerNET Proprietarul trebuie întâi să selecteze asociația și apoi va avea acces la informațiile apartamentului respectiv. De multe ori se întâmplă ca un proprietar să fie dezorientat întrucât informațiile sunt diferite de la asociație…