(abrogat) Repartizarea cheltuielilor pe consumatori tehnici – contabilitate asociatie de proprietari

/ Noutati/ 0 comentarii

(Legislatia nu mai este in vigoare. Vezi noile obligații conform 196/2018)

SECTIUNEA a 6-a Repartizarea cheltuielilor pe consumatori tehnici

ART. 51 Cheltuielile pe consumatori tehnici reprezinta cheltuielile asociatiei de proprietari pentru: încalzirea proprietatilor individuale – apartamente, spatii cu alta destinatie decât aceea de locuinta (energia termica sub forma de caldura; combustibilul si energia electrica pentru încalzire; salariu/remuneratie pentru fochist si echipament de lucru; costuri pentru functionarea instalatiilor de încalzire centrala).

ART. 52
(1) Cheltuielile cu consumurile comune de energie termica din spatiile aflate în proprietate comuna, si anume casa scarii, culoare, spalatorii, uscatorii, subsol, holuri si altele asemenea, se repartizeaza proportional cu cota-parte de proprietate indiviza care îi revine fiecarui proprietar, astfel cum aceasta este înscrisa în actul de proprietate sau cum a fost recalculata conform prevederilor prezentelor norme metodologice.
(2) Pentru calculul cheltuielilor cu încalzirea spatiilor comune, precum si pentru alocarea, încasarea si plata sumelor aferente contractului individual de prestari de servicii energetice, societatea prestatoare poate încheia un contract de prestari de servicii cu asociatia de proprietari. Valoarea contractului se negociaza între parti.
(3) Proprietarii apartamentelor si ai spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta deconectati de la sistemul de alimentare centralizata cu energie termica al cladirii au obligatia sa-si asigure o alta sursa de încalzire.
(4) Daca proprietarul unui apartament sau al unui spatiu cu alta destinatie decât aceea de locuinta modifica suprafata echivalenta termic de încalzire din apartamentul sau din spatiul pe care îl detine, cota-parte de participare la cheltuielile pentru încalzire se va recalcula prin aplicarea unui coeficient de modificare a suprafetei utile luate în calcul, fara a modifica cota indiviza a apartamentului. Coeficientul se calculeaza conform normelor tehnice elaborate de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, pe baza unui studiu de specialitate.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.