(abrogat) Repartizarea cheltuielilor rezultate din intretinerea, repararea si exploatarea condominiilor

/ Noutati/ 0 comentarii

(Legislatia nu mai este in vigoare. Vezi noile obligații conform 196/2018)

Hotararea de guvern 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

SECTIUNEA 1
Repartizarea cheltuielilor rezultate din intretinerea, repararea si exploatarea condominiilor

ART. 32
(1) Toti proprietarii au obligatia sa plateasca lunar, conform listei de plata a cheltuielilor asociatiei de proprietari, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contributie ce le revine la cheltuielile asociatiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociatia de proprietari.
(2) Repartizarea cheltuielilor sau a obligatiilor financiare pe fiecare proprietate individuala revine administratorului, în cadrul contractului încheiat cu reprezentantul asociatiei de proprietari a condominiului. Lista de plata se semneaza de administrator si de un membru al comisiei de cenzori si se aproba de presedinte prin semnatura si aplicarea stampilei asociatiei, persoanele semnatare certificând si raspunzând de corectitudinea listei de plata.
(3) Niciun proprietar de apartament sau de spatiu cu alta destinatie decât aceea de locuinta nu va fi exceptat de la obligatia de a contribui la plata cheltuielilor comune, ca urmare a renuntarii la folosirea unei parti din proprietatea comuna, a abandonarii apartamentului sau a spatiului cu alta destinatie decât aceea de locuinta ori în alte situatii.

ART. 33
(1) Asociatiile de proprietari constituite în condominii cu mai multe scari pot sa îsi monteze contoare de apa pe fiecare scara în parte, pentru defalcarea consumului. Consumurile înregistrate de aceste contoare pot fi utilizate la repartizarea facturii pe fiecare scara. Diferentele fata de consumul înregistrat de contorul de bransament se repartizeaza fiecarei scari în cote-parti egale, în baza conventiei scrise dintre asociatiile de proprietari înfiintate pe scari sau tronsoane de cladire.
Consumurile înregistrate de contoarele montate în aval de contorul de bransament nu fac obiectul contractului de furnizare a serviciului si nu determina obligatii ale asociatiei de proprietari catre furnizorul serviciului respectiv.
(2) Asociatiile de proprietari carora li se factureaza consumul în sistem pausal au obligatia sa declare la furnizorii de servicii, în scris, cu numele reprezentantului în clar si cu aplicarea stampilei asociatiei de proprietari, pe propria raspundere, numarul mediu de persoane, ori de câte ori se produce o modificare a acestuia.
(3) Asociatiile de proprietari care au în componenta cel putin doua scari sau tronsoane de cladire dotate cu contor de bransament propriu vor repartiza cheltuielile cu apa rece, apa calda si/sau energia termica pentru încalzirea apartamentelor si a spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta pe scari sau tronsoane de cladire, în functie de indicatiile contoarelor de bransament. Dupa aceasta repartizare, pentru lista de plata aferenta fiecarei scari sau fiecarui tronson de cladire calculul contravalorii consumului pentru fiecare apartament si spatiu cu alta destinatie decât aceea de locuinta se face conform prevederilor art. 47 lit. a) – c) din Legea nr. 230/2007.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.