(abrogat) Repartizarea cheltuielilor pe cota-parte indiviza de proprietate – contabilitate asociatii de proprietari

/ Noutati/ 0 comentarii

(Legislatia nu mai este in vigoare. Vezi noile obligații conform 196/2018)

HOTARÂRE Nr. 1588 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

SECTIUNEA a 4-a Repartizarea cheltuielilor pe cota-parte indiviza de proprietate

ART. 43 Cheltuielile pe cota-parte indiviza de proprietate, în functie de suprafata utila a apartamentelor si a spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta, reprezinta cheltuielile efectuate pentru administrarea, întretinerea, repararea, exploatarea si, dupa caz, consolidarea partilor de constructii si instalatii din condominiu aflate în proprietate comuna.

ART. 44
(1) Cheltuielile pe cota-parte indiviza de proprietate reprezinta cheltuielile asociatiei cu privire la proprietatea comuna, cu privire la: fondul sau fondurile pentru lucrari de întretinere, service, reparatii si, dupa caz, de consolidare, reabilitare, eficienta energetica, modernizare la partile de constructii si instalatii aflate în si pe proprietatea comuna, astfel cum este descrisa în cartea tehnica a constructiei si în acordul de asociere: subsolul; conductele de distributie si coloanele instalatiilor de apa, canalizare, încalzire, energie electrica; casa scarii; podul; spalatoria; uscatoria; terasa; ascensorul; interfonul – partea de instalatie de pe proprietatea comuna; centrala termica proprie; crematoriul; tubulatura de evacuare a deseurilor menajere; structura de rezistenta; fatadele; acoperisul si altele asemenea, conform prevederilor din acordul de asociere; personalul angajat sau contractat al asociatiei: salarii sau remuneratii pentru administrator, contabil, casier, instalator, electrician, portar, cheltuieli pentru curatenie etc.; indemnizatii acordate membrilor asociatiei de proprietari ori persoanelor alese: presedintele, membrii comitetului executiv si ai comisiei de cenzori; prime; credite bancare; contracte sau polite de asigurari; alte servicii administrative catre proprietatea comuna.
(2) Daca facturarea serviciilor publice de utilitati este individuala, pentru consumurile de pe spatiile comune furnizorii vor încheia contracte de furnizare cu asociatia de proprietari, în conditiile stabilite de comun acord.

ART. 45 Cheltuielile pe cota-parte indiviza de proprietate se repartizeaza proportional cu cotaparte indiviza de proprietate din proprietatea comuna a fiecarui proprietar, calculata în functie de suprafetele utile ale tuturor apartamentelor si ale spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta. Cota-parte indiviza de proprietate din proprietatea comuna a fiecarui proprietar este înscrisa în acordul de asociere. Modificarile asupra cotei-parti indivize se consemneaza în acordul de asociere, conform regulii stabilite de acesta.

ART. 46
(1) Suprafata utila a apartamentului sau a spatiului cu alta destinatie decât aceea de locuinta si cota-parte indiviza de proprietate sunt stabilite potrivit actului de proprietate, dupa caz, contractul de vânzare-cumparare, fisa cadastrala, contractul de construire sau procesul-verbal de predare-primire si contractul de schimb sau contractul de donatie si/sau cele determinate pe baza de masuratori si înscrise într-o documentatie cadastrala receptionata de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara competent.
(2) În cazul în care suma cotelor-parti indivize din actele de proprietate, care sunt fractiuni abstracte pentru fiecare apartament sau spatiu cu alta destinatie decât aceea de locuinta din cladirea/blocul care constituie condominiul, nu este egala cu 100, comitetul executiv al asociatiei de proprietari solicita întocmirea unei noi documentatii cadastrale, prin punerea la dispozitie a cartii tehnice a imobilului si cu respectarea prevederilor în vigoare cu privire la autorizarea, calitatea si siguranta constructiilor.
(3) Cota-parte indiviza de proprietate reprezinta raportul procentual dintre suprafata utila a apartamentului sau a spatiului cu alta destinatie decât aceea de locuinta si suma suprafetelor utile ale tuturor apartamentelor si spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta din condominiu.

ART. 47 Cheltuielile aferente consumului de gaze la sobe pentru încalzire, în cazul în care nu exista aparate de masurare a acestuia pentru fiecare apartament sau spatiu cu alta destinatie decât aceea de locuinta, inclusiv pentru proprietatea comuna aferenta acestora, se repartizeaza tuturor proprietarilor din cadrul asociatiei de proprietari proportional cu cotaparte indiviza din proprietatea comuna, asa cum este înscrisa în acordul de asociere.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.