(abrogat) Repartizarea cheltuielilor pe consumuri individuale – contabilitate asociatie de proprietari

/ Noutati/ 0 comentarii

(Legislatia nu mai este in vigoare. Vezi noile obligații conform 196/2018)

HOTARÂRE Nr. 1588 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

SECTIUNEA a 3-a
Repartizarea cheltuielilor pe consumuri individuale

ART. 39
(1) Cheltuielile pe consumuri individuale reprezinta cheltuielile asociatiei pentru: apa rece si canalizare; apa calda menajera; energia termica, combustibilul si apa rece pentru prepararea apei calde; gaze naturale; încalzirea apartamentului sau a spatiului cu alta destinatie decât aceea de locuinta.
(2) Cheltuielile pe consumuri individuale se repartizeaza în functie de indexul contoarelor individuale sau în functie de alte criterii în baza carora se pot individualiza consumurile.

ART. 40
(1) Daca sunt întrunite conditiile prevazute în actele normative în vigoare cu privire la asigurarea gradului de montare a repartitoarelor de costuri pentru apa sau încalzire, atunci repartizarea acestor utilitati se stabileste prin decizie a comitetului executiv al asociatiei de proprietari, printr-un regulament propriu care trebuie sa cuprinda prevederi cu privire la modul de citire, de calcul si de repartizare a contravalorii consumurilor respective.
(2) Daca toate proprietatile individuale din condominiu au sisteme proprii de înregistrare a consumurilor, asociatia de proprietari poate stabili modul de plata a cheltuielilor pe baza de conventie cu caracter individual, considerat ca un serviciu suplimentar, diferit de contractul de furnizare a serviciului, încheiat cu furnizorul serviciului, cu acordul tuturor beneficiarilor serviciului respectiv. În toate cazurile, plata consumurilor proprii nu scuteste niciun proprietar de la plata contributiei la cheltuielile comune.

ART. 41
(1) Cheltuielile pe consumuri individuale se repartizeaza în functie de indexul repartitoarelor de costuri, conform normei tehnice si metodologiei elaborate de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice.
(2) În cazul distributiei orizontale a energiei termice pentru încalzire, diferenta dintre consumul înregistrat de contorul montat la bransament si suma consumurilor înregistrate de contoarele individuale montate la nivel de apartament reprezinta consum comun si se repartizeaza proportional cu cota indiviza.

ART. 42
(1) Asociatiile de proprietari vor evidentia cheltuielile cu energia termica pentru încalzire si apa calda menajera, separat pentru fiecare apartament, pe un borderou special, care va fi afisat împreuna cu lista pentru defalcarea celorlalte cheltuieli de întretinere.
(2) În borderoul prevazut la alin. (1) se vor înscrie obligatiile de plata a energiei termice consumate pentru încalzire si prepararea apei calde menajere pe fiecare apartament, asa cum rezulta din defalcarea facturii primite de la furnizorul de energie termica, si separat cuantumul ajutorului social aprobat în conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, aprobata prin Legea nr. 116/2007.
(3) La primirea borderoului cuprinzând ajutoarele de caldura pe beneficiari se vor mentiona pe chitante aceste sume, beneficiarii urmând sa achite diferenta dintre cota de întretinere afisata pe lista de plata si ajutorul social.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.