Regulament asociație bloc conform 196/2018

/ Legislativ, Noutati/ 0 comentarii

Regulament asociație – Un document foarte important a aparut în secțiunea a 2-a din capitolul II

(vom încerca să punem la dispoziție un model dar nu prea curând întrucât intrarea în vigoare a noii legi ne va modifica puțin procedurile de lucru)

CAPITOLUL II
Înființarea și înregistrarea asociației de proprietari

Sectiunea a 2-a
Regulamentul condominiului

Regulament asociație Art. 22. – (1) Proprietarii din condominii trebuie să adopte un document scris cu privire la regulile și condițiile de folosință a părților comune ale condominiului și normele de conduită și bună vecinătate dintre proprietari, numit regulament al condominiului.

(2)Regulamentul condominiului se inițiază de către președintele asociației sau de către comitetul executiv al asociației de proprietari, se dezbate și se adoptă în adunarea generală a asociației de proprietari cu acordul majorității proprietarilor din condominiu și este adus la cunoștință, prin afișare la avizier sau prin înmânarea unei copii conforme a acestuia, tuturor proprietarilor, în termen de 7 zile de la adoptare.

(3)Regulile de folosință a proprietății comune nu vor fi afectate de schimbarea titularului dreptului de proprietate.

(4)Regulamentul condominiului nu poate impune nicio restricție exercitării drepturilor proprietarilor în afara celor care sunt justificate prin destinația imobilului, așa cum este prevăzută în proiectul tehnic și cartea tehnică a construcției.

(5)Toți proprietarii, precum și chiriașii din condominiu sau persoanele care sunt găzduite pe perioadă determinată în condominiu sunt obligați să respecte regulamentul condominiului. Responsabilitatea informării chiriașilor și a persoanelor care tranzitează condominiul referitor la prevederile regulamentului condominiului aparține proprietarului.

(6)În cazul nerespectării regulamentului condominiului de către unul dintre proprietari sau chiriași, ceilalți proprietari pot sesiza președintele și/sau comitetul executiv al asociației de proprietari cu privire la aceste nereguli.

https//suport.doxal.ro/

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.