Întrebări frecvente

Am posibilitatea să văd listele pe internet?
Cu ajutorul avizierului electronic aveți o multitudine de posibilități:

 • vizualizarea listelor de întreținere;
 • vizualizarea plăților și a modului în care au fost repartizate;
 • vizualizarea documentelor asociației;
 • introducerea și consultarea indecșilor de contoare;
 • istoricul operațiunilor făcute de fiecare utilizator;
 • plata cu cardul bancar a întreținerii;
 • pagină de discuții pentru locatari, etc.

Ce procedură urmați în eventualitatea contractării?

Pașii obișnuiți pe care îi urmăm cu eventualii clienți sunt următorii:

 • primul și cel mai important pas este contactul (cererea ofertei) cu reprezentanții asociației de proprietari;
 • după analizarea ofertei noastre, reprezentanții asociației de proprietari ne contactează pentru o prima întâlnire preliminară la sediul asociației de proprietari sau în cadrul biroului Doxal;
 • în cadrul întâlnirii se pun de acord termenii și condițiile colaborării;
 • se stabilește o întâlnire finală în care asociația de proprietari ne pune la dispoziție spre verificare următoarele documente:
 1. Registrul de Procese Verbale ale Adunării Generale ;
 2. Cartea imobilului ;
 3. Contractele cu furnizorii de utilități ;
 4. Balanța soldurilor de activ – pasiv a Asociației ;
 5. Registrul de casă actualizat al Asociației ;
 6. Prezentarea Registrului de Fonduri (rulment și/sau reparațiii) actualizat, cu valorile acestor fonduri pe fiecare apartament/scară în parte (în funcție de Hotărârea Adunării Generale privind modalitatea de colectare acestor fonduri) ;
 7. Situații financiare ale furnizorilor de utilități și prestatorilor de servicii cu care dumneavoastră colaborați ;
 8. Situația restanțierilor din cadrul Asociației, precum și a sumelor reprezentând penalitățile aplicate pentru neplata la timp a cotelor de întreținere (în cazul în care se aplică această măsură) ;
 9. Situație privind apartamentele contorizate (apă caldă, apă rece, centrale sau repartitoare de căldură) din Asociație ;
 10. Tabel cu informații referitoare la:
  – Numărul apartamentului
  – Numele titularului de contract (act de proprietate)
  – Număr de persoane prezente
  – Suprafața totala și utilă a apartamentului
  – Numărul de camere
  – Cota indiviză aferentă a apartamentelor
 11. Informații cu privire la anumite litigii (sentințe de judecată etc.)
 12. Copie după ultima listă de încasare a cotelor de întreținere ;
 13. Informații cu privire la Administratorul actual (cuprinzând și date de contact ale acestuia).
 14. Date referitoare la existența unui birou/spațiu tehnic destinat activității de Administrare în cadrul Asociației (spațiu necesar pentru a fi folosit la activitatea de încasare a cotelor, precum și în folosința Administratorului în cadrul programului acestuia din Asociație).
 • după verificarea documentelor se semnează contractul;

Doresc o ofertă de preț pentru servicii Doxal. Cum procedez?

Procedura pentru a primi oferte de preț din partea noastră este foarte simplă:

 1. Mergeți la pagina aceasta ;
 2. Completați formularul (de preferat cu cât mai multe informații) ;
 3. Introduceți codul de verificare (captcha) și apoi apăsați butonul „Trimite”
 4. Veți primi pe email un mesaj de confirmare (verificați folderul SPAM);
 5. În cel mai scurt timp posibil cererea va fi preluată de către un angajat și va trimite oferta pe email.

Simplu, nu-i așa?


Oferiți garanție materială pentru activitatea prestată?

Garanție: Doxal garantează asociației de proprietari calitatea serviciilor oferite, prezentând în acest scop, la solicitarea acesteia, documente care să ateste calificarea personalului angajat să presteze servicii în cadrul firmei și al asociației de proprietari, precum și alte documente juridice care atestă funcționarea în condiții optime a societății.

Garanția materială a serviciilor prestate se ridica la 5000 euro.

O copie dupa garanția serviciilor va fi anexată dosarului de prezentare a companiei, înmânat Președintelui.


Recomandări pentru activitatea prestată aveți?

 „Am ales să colaborăm cu această firmă datorită disponibilității, flexibilității și calității deosebite a serviciilor prestate. Având în vedere cele mai de sus, ne permitem să recomandăm Doxal ca fiind un colaborator profesionist și de încredere pentru orice asociație de proprietari cu care va relaționa” așa începe una dintre recomandările primite.

Puteți vizualiza o parte dintre recomandările primite AICI