< formulare

Lege 196/2018
Art. 30. – (1) Proprietarii din condominii au obligația de a notifica președintelui orice schimbare intervenită în structura și numărul membrilor familiei prin deces, căsătorii sau nașteri, persoanele luate în spațiu, precum și locatarii / comodatarii ca urmare a închirierii sau a unui împrumutării locuinței.
(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) se face în scris în termen de 10 zile de la schimbarea intervenției, de la luarea în spațiu, respectiv de la semnarea contractului de închiriere / comodat.
Art. 39. – (1) Persoanele care își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședinta sunt obligate să ceară înscrierea în cartea de imobil la noua locuință în termen de 15 zile de la mutare.
(2) Persoanele care locuiesc în imobil sunt obligate să prezinte actul de identitate  responsabilului cărții de imobil (Președinte), la solicitarea acestuia, pentru actualizarea cărții de imobil.

OUG nr. 97/2005 republicata in 2011
Art. 38 – (1) Organizarea activitatii de ținere a evidenței locatarilor prin cartea de imobil revine Ministerului Administrației și Internelor, prin unitățile de poliție.

  DATE PROPRIETATE / PROPERTY INFORMATION

  Denumire stradă/număr | Street name/number*

  Denumire bloc/număr bloc | Building name/number*

  Apartament | Apartment number*

  Loc(uri) de parcare | Parking number(s)*

  - 0 sau separate prin virgulă | 0 or separated by comma

  Boxă(e) | Utility room(s) number*

  - 0 sau separate prin virgulă | 0 or separated by comma

  DATE LOCATAR / RESIDENT INFORMATION

  Nume întreg(i) | Full name(s)*

  - separate prin virgulă | separated by comma

  Dată cumpărare/închiriere | Buying/Renting date*

  Dată mutare | Moving in date*

  Persoane prezente | Number of occupants*

  DATE CONTACT / CONTACT INFORMATION

  Adresă e-mail primire informații și acces la avizier | Email address for receiving information and account access*

  Număr de telefon pentru urgențe | Emergencies phone number*

  Data completării formularului | Filling form date*

  Am peste 16 ani și sunt de acord cu prelucrarea datelor în conformitate cu politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal implementată de DOXAL