GDPR Date cu caracter personal

GDPR

Vă respectăm confidențialitatea și ne angajăm să vă protejăm datele personale. Această declarație de confidențialitate vă va informa cu privire despre modul în care vă gestionăm datele personale, drepturile dvs. de confidențialitate și modul în care vă protejează legea. Citiți cu atenție această declarație de confidențialitate înainte de a utiliza Serviciile noastre.

În această declarație de confidențialitate sau Regulament

Servicii înseamnă orice produse, servicii, conținut, caracteristici, tehnologii sau funcții și toate paginile de internet, aplicațiile și serviciile corespunzătoare pe care vi le oferim.

Platformă înseamnă paginile de internet, aplicațiile mobile, paginile de internet mobile sau alte proprietăți online prin care ne oferim Serviciile.

Beneficiar/Client înseamna asociația și locatarii acesteia inclusiv mandatarii

SC DOXAL LEADER SRL este un operator de date personale cu sediul în Bucureşti, sector 3, Aleea Cioplea, numărul 2, bloc 5, scara 1, etaj MANSARDĂ, apartament M14, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/2648/2011, având CUI 28141204, contul număr RO11 BRMA 0999 1000 4464 2306, deschis la BANCA ROMÂNESCĂ – sucursala DRISTOR, reprezentată de Dna. Stoica Roxana

DOXAL prelucrează date cu caracter personal referitoare la Client, la mandatarii Clientului, legali sau convenționali, precum și la persoanele ale căror date sunt furnizate de către Client DOXAL în vederea obținerii unei produs, realizării unei operațiuni/prestării unui serviciu (spre exemplu: beneficiarul unei operațiuni de plată, persoane fizice sau juridice ale căror date sunt prevăzute în documentele puse la dispoziție de către clienți sau alte persoane care utilizează serviciile DOXAL, etc.). Persoanele fizice sau juridice ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate poartă denumirea de „Persoane vizate”.
În cazul în care Clientul este cel care furnizează DOXAL informații despre alte persoane, acesta are obligația de a informa respectivele persoane vizate cu privire la conținutul prezentului capitol referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Prelucrarea înseamnă operațiuni cum sunt: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, combinarea, blocarea, restricționarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal etc.

Date cu caracter personal sunt informații referitoare la o persoană fizică care poate fi identificată, direct sau indirect. DOXAL prelucrează următoarele categorii de date:
 • date de identificare: nume, prenume, CNP, seria și numărul actului de identitate, și alte informații conținute în acestea (de ex: data și locul nașterii, cetățenia), adresa de domiciliu, adresa de corespondență, e-mail, telefon (fix, mobil, fax), identificator online;
 • informații referitoare la ocupația, numele angajatorului, natura activității proprii, funcția publică deținută;
 • informații de natură financiară (de ex:, venituri, date tranzacționale, istoric tranzacțional, numărul dosarului de pensie);
 • informații referitoare la locația efectuării anumitor tranzacții (e.g., în cazul efectuării de operațiuni la bancomatele sau POS-urile din cadrul asociației sau operatiunilor de plata efectuate prin intermediul instituțiilor financiare);
 • informații rezultate în urma a înregistrării video în cazul în care vizitați una din locațiile DOXAL;
 • semnătura;
 • orice alte informații care derivă din acestea în urma prelucrărilor efectuate de DOXAL (cum ar fi: istoric tranzacțional, rapoarte contabile și rapoarte financiare)
 • orice alte informații care sunt necesare desfășurării activităților DOXAL în scopurile prestării Serviciilor.

2.1.1 Date furnizate prin interacțiuni directe

Înregistrarea și alte informații despre cont

Când doriți înregistrare pentru a beneficia de Servicii, colectăm următoarele informații despre dvs.:

 • dacă doriți facilitarea accesului folosind adresa de e-mail adresă, prenume, nume și adresa de email;

Comunicare prin platforma de suport

Când utilizați platforma de suport pentru a comunica cu colegii Doxal, colectăm informațiile pe care le alegeți să le oferiți acestora.

 

2.1.2 Date pe care le colectăm automat, atunci când folosiți Serviciile noastre

Când interacționați cu Platforma noastră sau folosiți Serviciile noastre, colectăm automat următoarele informații despre dvs.:

 • Nume / Prenume
 • Adresa
 • Adresa de email
 • Informații contabile

Date despre Client și Mediu electronic

 • Detaliile contabile necesare prestării Serviciului, informații despre adresă, situație financiară apartament, situație financiară asociație, alte tipuri de rapoarte.
 • Detaliile tehnice, inclusiv adresa Protocol Internet (IP) a dispozitivului, fusul orar și sistemul de operare. De asemenea, vă vom păstra informațiile de autentificare (date de înregistrare, data ultimei modificări a parolei, data ultimei autentificări reușite), tipul și versiunea browserului dvs.

Date de tip Clickstream

 • Colectăm informații despre activitatea dvs. pe Platforma, care includ paginile de internet din care ați accesat Platforma noastră, data și ora fiecărei vizite, bannerele publicitare sau conținutul pe care ați făcut clic, interacțiunea dvs. cu aceste tipuri de publicitate, durata vizitei dvs. și ordinea în care vizitați conținutul Platformei noastre.

Cookies

 • Utilizăm cookies pentru a gestiona sesiunile utilizatorilor, pentru a stoca preferințele de selecție a limbilor și a vă oferi reclame relevante. “Cookies” sunt fișiere text mici transferate de un server web pe hard disk-ul dispozitivului dvs.. Cookies pot fi utilizate pentru a colecta data și ora vizitei dvs., istoricul navigării, preferințele dvs. și numele dvs. de utilizator. Puteți seta browserul să refuze toate sau unele cookies sau să vă avertizeze atunci când paginile de internet setează sau accesează cookies Dacă dezactivați sau refuzați cookies, vă rugăm să rețineți că anumite părți ale Serviciilor/Platformelor noastre pot deveni inaccesibile sau pot să nu funcționează corect. Pentru mai multe informații despre cookies pe care le folosim, vă rugăm să consultați Politica privind Cookies.

 

2.1.3 Date de la terți sau surse disponibile public.

Primim date personale despre dvs. de la diverși terți [și surse publice], după cum urmează:

 1. Anumite informații tehnice și de utilizare de la furnizori de analize, cum ar fi Google, etc.
 2. Adresa IP, geolocația, istoric de navigare de la rețelele de publicitate cum ar fi Google, etc.
 3. Anumite informații contabile de la alți prestatori de servicii pentru Client

Vom folosi datele dvs. personale doar atunci când legea ne permite. Cel mai frecvent, vom folosi datele dvs. personale în următoarele situații:

 • În cazul în care trebuie să executăm contractul pe care l-am încheiat cu asociația,
 • Unde este necesar pentru interesele noastre legitime să îmbunătățim Serviciile noastre și să vă punem la dispoziție servicii sigure și securizate.
 • Atunci când trebuie să respectăm o obligație legală sau de reglementare.

În anumite circumstanțe, este posibil să vă procesăm și datele personale cu consimțământul dvs. Dacă facem acest lucru, vă vom anunța scopul și categoria de date cu caracter personal care trebuie procesate în momentul în care cerem consimțământul dvs.

Pentru acordarea accesului și furnizarea Serviciilor prin Platforma noastră
Pentru îmbunătățirea experienței dvs. pe Platformă
Pentru a vă furniza o Platformă sigură și securizată

i. Dacă doriți conectare prin id-ul dvs. de e-mail, vă vom folosi prenumele și numele, numărul de telefon mobil și/sau adresa de e-mail pentru a vă identifica ca utilizator și pentru a vă da acces la Platformă.

ii. Dacă conectare utilizând contul dvs. Facebook, se utilizează numele dvs. de familie și numele de familie din profilul dvs. de pe Facebook și adresa de e-mail Facebook pentru a vă identifica ca utilizator pe platformă și pentru a accesa patforma e-bloc.ro

iii. datele de jurnal de mai sus sunt, de asemenea, utilizate de noi pentru livrarea Serviciilor noastre în conformitate cu Termenii noștri de Utilizare.

iv. Utilizăm adresa dvs. de e-mail și numărul de telefon mobil (prin SMS) pentru a vă informa despre diferite situații, in mod direct sau la cererea asociatiei, da sugestii și recomandări despre Serviciile noastre care ar putea fi de interes pentru dvs.

Noi prelucrăm informațiile de mai sus pentru o performanță adecvată a contractului nostru cu asociația și pe baza interesului nostru legitim de a desfășura activități de informare, de marketing și pentru a vă oferi Servicii care v-ar putea interesa.

Utilizăm adresa de e-mail, numărul dvs. de telefon mobil, datele din jurnale și identificatorii unici de dispozitiv pentru a presta activitatea contractată sau serviciul solicitat.

 Noi prelucrăm informațiile de mai sus pentru a ne îmbunătății serviciile prestate în raport cu locatarul.

Este posibil să modificăm din când în când această declarație de confidențialitate. Vom publica modificări pe această pagină și vă vom informa prin e-mail sau prin Platforma noastră. Dacă nu sunteți de acord cu modificările, vă puteți închide contul printr-o solicitare la adresa de e-mail afișată pe site.

Platforma noastră poate conține trimiteri către pagini de internet sau aplicații ale terților. Dacă faceți clic pe unul dintre aceste referințe, rețineți că fiecare dintre ele va avea propria politică de confidențialitate. Nu controlăm aceste pagini de internet/aplicații și nu suntem responsabili pentru aceste politici. Când părăsiți Platforma noastră, vă încurajăm să citiți notificarea de confidențialitate a fiecărei pagini de internet pe care o vizitați.

În anumite circumstanțe, aveți drepturi în temeiul legilor privind protecția datelor în ceea ce privește datele dvs. personale.

Dacă doriți să exercitați oricare dintre drepturile de mai jos, mergeți la setările contului/de confidențialitate sau contactați-ne la adresa de email de pe site.

Dreptul de a solicita accesul la datele dvs. personale (denumit în mod obișnuit “solicitarea de acces la persoana vizată”). Aceasta vă permite să primiți o copie a datelor personale pe care le deținem despre dvs. și să verificați dacă o procesăm în mod legal.

Dreptul de a solicita corectarea oricăror date pe care le avem despre dvs. Acest lucru vă permite să aveți orice date incomplete sau inexacte pe care le deținem despre dvs. corectate, deși este posibil să fie necesar să verificăm corectitudinea datelor noi pe care ni le furnizați.

Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale. Aceasta vă permite să ne cereți să suspendăm procesarea datelor dvs. personale în următoarele scenarii:
(a) dacă doriți să stabilim acuratețea datelor;
(b) în cazul în care utilizăm datele ilegal;
(c) în cazul în care aveți nevoie să păstrăm datele, chiar dacă nu mai avem nevoie de ele, deoarece aveți nevoie pentru a stabili, a exercita sau a apăra revendicări legale;
(d) v-ați opus utilizării de către noi a datelor dvs., dar trebuie să verificăm dacă avem motive legale imperative de a le utiliza.

Dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. personale. Acest lucru vă permite să ne cereți să ștergem sau să eliminăm datele personale acolo unde nu există motive întemeiate să continuăm să le procesăm. De asemenea, aveți dreptul să ne cereți să ștergem sau să eliminăm datele dvs. personale în cazul în care ați exercitat cu succes dreptul dvs. de a obiecta asupra procesării (a se vedea mai jos), dacă am prelucrat informațiile dvs. în mod ilegal sau dacă suntem obligați să ștergem datele dvs. personale pentru a respecta legislația locală. Vă rugăm să rețineți că, în anumite scopuri, suntem obligați din punct de vedere legal să păstrăm datele dvs. Consultați secțiunea Unde stocăm datele dvs. și pentru cât timp?

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale în cazul în care vă bazați pe un interes legitim (sau pe al unui terț) și există ceva despre situația dvs. particulară care vă face să doriți să obiectați asupra prelucrării pe acest motiv pe măsură ce simțiți că are impact asupra drepturilor și libertăților fundamentale. De asemenea, aveți dreptul să obiectați în cazul în care vă prelucram datele dvs. personale în scopuri de marketing direct. În unele cazuri, putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a procesa informațiile dvs. care depășesc drepturile și libertățile dumneavoastră.

Dreptul de a solicita transferul datelor dvs. personale către dvs. sau către un terț. Vă vom furniza dvs. sau unui terț pe care l-ați ales, datele dvs. personale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit de mașină. Rețineți că acest drept se aplică numai informațiilor automate pentru care v-ați dat inițial consimțământul pentru a le utiliza sau în cazul în care am utilizat informațiile pentru a încheia un contract cu dvs.

Dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor dvs. personale. Acest lucru nu afectează legalitatea oricărei prelucrări pe care am efectuat-o deja pe baza consimțământului dat anterior.

Nu este necesară nicio taxă în mod obișnuit: nu va trebui să plătiți o taxă pentru accesarea datelor dvs. personale (sau pentru exercitarea oricăruia din celelalte drepturi). Cu toate acestea, este posibil să percepem o taxă rezonabilă dacă solicitarea dvs. este vădit neîntemeiată, repetată sau excesivă. În mod alternativ, este posibil să refuzăm să respectăm solicitarea dvs. în aceste circumstanțe.

Termen limită de răspuns: Încercăm să răspundem tuturor solicitărilor legitime în decurs de 30 zile. Ocazional, ne poate dura mai mult de 30 zile dacă solicitarea dvs. este deosebit de complexă sau ați făcut mai multe solicitări. În acest caz, vă vom anunța și vă vom ține la curent.

În plus, aveți dreptul să faceți plângere în orice moment autorității responsabile de protecția datelor. Puteți găsi datele de contact in secțiunea Detalii de contact

Cu toate acestea, înainte de a face o plângere autorității pentru protecția datelor, apreciem ocazia de a ne ocupa noi în primul rând de problemele dvs.. În acest sens,  vă rugăm să contactați societatea folosind adresa de email de pe site.

Vom comunica cu dvs. prin e-mail, sau prin SMS in legătură cu Serviciile/Platforma noastre pentru a vă confirma accesul, pentru a vă informa în cazul în care înregistrați restanțe,  a vă informa în privința listelor întreținere și alte mesaje specifice în legătură cu Serviciile noastre si mesaje transmise la solcitarea Beneficiarului.

Cu toate acestea, puteți să ne cereți să nu mai trimitem comunicarei în orice moment, accesând link-ul de dezactivare din e-mail sau SMS-ul trimis sau prin modificarea setărilor de comunicare din contul dvs. În cazul în care aveți probleme în modificarea acestor setări, vă rugăm să ne contactați folosind adresa de email de pe site.

Este posibil să primiți comunicări de marketing de la noi dacă:

 • ați solicitat astfel de informații de la noi;
 • utilizați Platforma sau serviciile noastre;

Este posibil să împărtășim datele personale cu părțile prezentate mai jos, în scopurile stabilite în secțiunea 4  de mai sus.

Furnizori de servicii terțe: Utilizăm furnizori de servicii terțe pentru a ne ajuta să furnizăm anumite aspecte ale Serviciilor noastre, de exemplu, servicii cloud oferite de catre Xisoft Servicii SRL privind accesul la avizierul electronic si la documentele contabile. Furnizorii de servicii pot fi localizați în interiorul sau în afara zonei “SEE“.

Efectuăm controale asupra furnizorilor de servicii terțe și le solicităm să respecte securitatea datelor dvs. personale și să le trateze în conformitate cu legea. Nu le permitem să utilizeze datele dvs. personale în scopuri proprii și să le permită doar să vă proceseze datele personale în scopuri specificate și în conformitate cu instrucțiunile noastre.

Furnizori de publicitate și de analiză: Pentru a îmbunătăți serviciile noastre, uneori vom distribui informațiile dvs. neidentificabile furnizorilor de analiză care ne ajută să analizăm modul în care oamenii utilizează Platforma Doxal. Împărtășim informațiile dvs. cu ei în formă neidentificabilă pentru monitorizarea și raportarea eficacității livrării de campanii către partenerii noștri de afaceri și pentru analiza internă a companiilor. Pentru mai multe detalii despre agenții de publicitate și furnizorii de analize, consultați Politica noastră privind cookies.

Autoritățile de aplicare a legii, autoritățile de reglementare și altele: putem divulga datele dvs. personale autorităților de aplicare a legii, autorităților de reglementare, organelor guvernamentale sau publice și altor părți interesate care respectă cerințele legale sau de reglementare.

Putem alege să vindem, să transferăm sau să fuzionăm părți din afacerea noastră sau din activele noastre. Alternativ, putem căuta să achiziționăm alte afaceri sau să fuzionăm cu ele. Dacă are loc o schimbare în compania noastră, atunci noii proprietari pot utiliza datele dvs. personale în același mod ca cel descris în această declarație de confidențialitate.

Informații disponibile publicului: Când se genereaza diferite rapoarte anumite informații personale devin vizibile altor persoane. Acestea pot include numele, prenumele, adresa dvs. de e-mail, adresa și numărul de contact. Rețineți că toate informațiile pe care le furnizați altor persoane pot fi întotdeauna distribuite de aceștia altor persoane, prin urmare, vă rugăm să exersați discreția în acest sens.

Datele pe care le colectăm despre dvs. vor fi stocate și procesate atât în interiorul Doxal, cât și în serverele externe ale dezvoltatorilor aplicațiilor, pe serverele de hosting și  servere externe.

Stocarea datelor cu caracter personal are loc
– intern, în baza de date proprie (achizitionată de la Xisoft.net) BlocManagerNET, în baza de date BlocManagerNET a Beneficiarului, REGES, PDF INTELIGENT ANAF.
– extern, pe serverele xisoft.net (salvarea pe server fiind procesul care faciliteaza accesul la avizierul electronic), ANAF, ITM, SERVERE DE HOSTING xservers.ro

Vom păstra datele dvs. personale atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pe care le-am colectat, inclusiv în scopul satisfacerii oricăror cerințe legale, contabile sau de raportare.

Pentru a determina perioada de păstrare adecvată pentru datele cu caracter personal, luăm în considerarea valoarea, natura și sensibilitatea datelor personale, riscul potențial de vătămare cauzat de utilizarea neautorizată sau divulgarea datelor dvs. personale, scopurile pentru care procesăm datele dvs. personale și putem realiza aceste scopuri prin alte mijloace și cerințele legale aplicabile.

În cazul în care aveți întrebări legate de perioada de păstrare a datelor dvs., vă rugăm să ne contactați la adresa de email de pe site.

Toate informațiile pe care le primim despre dvs. sunt stocate intern și extern pe servere securizate.

În plus, asigurăm că toate datele de plată sunt criptate utilizând tehnologia SSL.

Rețineți că, în ciuda măsurilor pe care le-am implementat pentru a vă proteja datele, transferul de date prin Internet sau alte rețele deschise nu este niciodată complet sigur și există riscul ca datele dvs. personale să fie accesate de terți neautorizați.

Platforma noastră poate conține trimiteri către pagini de internet sau aplicații ale terților. Dacă faceți clic pe unul dintre aceste referințe, rețineți că fiecare dintre ele va avea propria politică de confidențialitate. Nu controlăm aceste pagini de internet/aplicații și nu suntem responsabili pentru aceste politici. Când părăsiți Platforma noastră, vă încurajăm să citiți notificarea de confidențialitate a fiecărei pagini de internet pe care o vizitați.

Pentru orice informații suplimentare sau pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să să contactați colegul responsabil Doxal la adresele de email de pe site comercial[at]doxal.ro

De asemenea, puteți contacta Controlorul de date pentru serviciile locale:

Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor
Președinte: D-na Ancuţa Gianina Opre
Adresă: B-dul Magheru 28-30, Sector 1, BUCUREŞTI
Date de contact: Tel. +40 21 252 5599, Fax +40 21 252 5757, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, Website: http://www.dataprotection.ro/

Persoana de contact: D-na Ancuţa Gianina OPRE, Președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Datelor

Pentru problemele locale cu privire la protecția datelor, autoritatea locală poate fi contactată în limba română.

[slide-anything id=”4676″]


Acum și cu servicii pentru companii, dezvoltatori imobiliari sau doxal-b2badministratori suprasolicitați

Doxal an de an reușește să depășească limitele gândirii conservatoare, dezvoltă idei și găsește soluții.

Pentru că dorința noastră este să facem un altfel de business, mereu orientat spre client, de data aceasta venim și în sprijinul managerilor sau dezvoltatorilor imobiliari.

Unii s-au născut buni contabili, alții s-au născut buni ingineri, nu se poate performa în ambele domenii în același timp.
Tocmai de aceea oferim cea ce știm sa facem cel mai bine și anume Contabilitate și Fiscalitate pentru asociații de proprietari. Administrator imobile pe segmentul de contabilitate. Recomandare președinte Foișorului 122-124

Cu pachetul Doxal B2B, venim în sprijinul celor care își doresc să își îmbunătățească relațiile cu asociațiile din portofoliu, să își întărească poziția în piață pentru a avea timp ori a performa în alte activități. [citește mai mult …]

https://suport.doxal.ro