Contabilitate in partida simpla

Contabilitate in partida simpla

Asociatiile de proprietari au obligatia sa organizaza si sa conduca contabilitatea proprie potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr.82/1991, in partida dubla sau in partida simpla, prin optiune, potrivit hotararii adunarii generale.

Asociatiile de proprietari care opteaza pentru conducerea contabilitatii in partida dubla aplica Planul de conturi pentru persoanele juridice fara scop lucrative si normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin OMF nr.1829/2003 cu modificarile ulterioare.

Asociatiile de proprietari care opteaza pentru conducerea contabilitatii in partida simpla aplica prevederile Normelor Metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla de catre persoanele juridice fara scop lucrativ, aprobate prin OMF nr. 2329/2001.

Contabilitate in partida simpla – Reguli de organizare

Contabilul raspunde de organizarea si conducerea contabilitatii in conditiile legii. La asociatiile care opteaza pentru conducerea contabilitatii in partida simpla, administratorii de imobile pot cumula functia de contabil cat si cea de casier. Acesta are obligatia sa intocmeasca si sa completeze :

– registrul de casa;
– registrul jurnal;
– registrul inventar;
– registrul pentru evidenta fondului de reparatii;
– registrul pentru evidenta fondului de rulment;
– registrul pentru evidenta fondurilor speciale;
– registrul pentru evidenta fondului de penalizari,
alte formulare specifice activitatii de contabilitate prevazute prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

 

Contabilitatea operatiunilor patrimoniale la asociatiile de proprietari

Contabilitatea fondurilor cuprinde totalitatea surselor de finantare stabile, aflate la dispozitia persoanelor juridice fara scop lucrativ respectiv, la asociatiile de proprietari.

Ele sunt formate din:

– fonduri proprii – fondul de rulment este constituit pentru acoperirea cheltuielilor lunare ale asociatiei ( apa rece, apa calda, caldura, intretinere spatii, salarii personal, consumabile etc.,);
– fonduri speciale – constituite pentru reparatii precum si din alte surse;
– fonduri imprumutate;
– obligatia de plata la furnizori a serviciilor prestate in avans;
– persoane care au creditat asociatia.- Evidenta lor se tine in pasivul situatiei soldurilor elementelor de activ si pasiv.

 

Contabilitatea trezoreriei

– Modul de achitare a facturilor catre prestatorii de servicii este stipulat intr-un contract e prestari servicii, in care se mentioneaza si modul de achitare a serviciului respectiv ( numerar sau ordin de plata ).

Achitarea prin ordin de plata se face prin banca in limita sumei din contul asociatiei de proprietari.

Contabilitate in partida simpla