Contabil bloc sector 3 – Doxal, contabilul blocului tău

Oferim servicii de administrare contabilă ( contabilitate asociație de proprietari ) pentru Asociațiile de Proprietari și Locatari din București și Ilfov

Actualul administrator sau orice altă persoană angajată de conducerea asociației de proprietari va ramâne în continuare doar cu atribuțiile privind activitatea de încasări de la proprietari ,plăți către furnizori și/sau verificări/reparații (tehnic). contabilitate asociatie de proprietari


Administrare Contabilă

 1. Organizăm contabilitatea în partidă simplă cu ajutorul mijloacelor informatice – program specializat pentru asociațiile de proprietari BlocManagerNET (contabilitate asociație de doxal-b2bproprietari);
 2. Generăm și întocmim lunar listele de plată (forma desfășurată) a cotelor de întreţinere pentru fiecare apartament pe baza documenelor existente;
 3. Repartizăm facturile furnizorilor și prestatorilor de servicii, în cadrul listelor lunare de plată a întreținerii;
 4. Generăm și întocmim ștatele de plată a angajaților/colaboratorilor conform fișei de pontaj primite (dacă este cazul);
 5. Asigurăm întocmirea și depunerea on-line a declarației 112 cu certificat digital pe site-ul www.e-guvernare.ro, în conformitate cu ștatul de plată;
 6. Asigurăm întocmirea și depunerea REVISAL;
 7. Asigurăm întocmirea și depunerea, semestrial, a Situației elementelor de activ și pasiv ale asociației către Primaria de sector;
 8. Asigurăm întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale necesare către Administrația Financiară;
 9. Asigurăm întocmirea soldurilor de activ și pasiv, lunar (balanța);
 10. Asigurăm calcularea (aplicarea) penalizărilor conform sistemului aprobat în Adunarea Generală a proprietarilor;
 11. Asigurăm calcularea majorării Fondului de Rulment în condiţiile legii, în baza deciziei Adunării Generale;
 12. Asigurăm completarea și generarea, în format electronic, a următoarelor registre: registrul jurnal; registrul inventar, registrul pentru evidența fondului de rulment; registrul pentru evidența fondului de reparații; registrul pentru evidența fondului de penalități; registrul pentru evidența sumelor speciale, fișe furnizori; registru de bancă și de casă;
 13. Prezentăm, prin dosarul lunar și/sau avizier electronic, comitetului executiv și cenzorului, situația financiară a asociației (situația elementelor de activ și pasiv);
 14. Procesăm numai acele acte ce ne sunt remise sau pe care le ridicăm în mod direct;
 15. Înregistrăm extrasele de cont

Consultanță-inclus în preț împreună cu serviciul de Administrare contabilă

 1. Asigurăm asistență de specialitate la efectuarea controalelor organelor statului odată pe an(Primărie);

Servicii electronice -inclus în preț împreună cu serviciul de Administrare contabilă

 1. Emitem și transmitem prin e-mail fișa apartamentului, generată de programul BlocManagerNET;
 2. Emitem în format electronic, informarea trimestrială a proprietarilor, cu privire la situația financiară cuprinzând toate elementele de cheltuieli, venituri, încasări și plăți a asociației, conform Lege 34/2015.
 3. Asigurăm intermedierea accesului proprietarilor prin introducerea/eliminarea adreselor de e-mail în program, în vederea accesului la avizierul electronic.
 4. Asigurăm intermedierea accesului Președintelui și Membrilor de Comitet, la cerere, la platforma www.e-bloc.ro având acces la toate secțiunile oferite de platforma www.e-bloc.ro.

Relația cu proprietarii – inclus în preț împreună cu serviciul de Administrare contabilă

Scopul echipei Doxal este acela de a crește competitivitatea și a satisface și cele mai exigente cerințe în materie de administrare contabilă.

Întotdeauna există mici neclarități în ceea ce privesc anumite aspecte din activitatea prestată și înțelegem acest lucru.

Am creat platforma de suport special pentru a veni în ajutorul Dvs.
Când aveți neclarități nu ezitați a ne trimite un mesaj pentru a le lămuri. Un contabil Doxal vă va sta la dispoziție pentru a vă ajuta cu acestea.

Contact constant cu Președintele și administratorul asociației.


Dacă doriți mai mult decât serviciul de contabilitate asociație de proprietari vă putem ajuta și cu serviciile de Încasare numerar , Încasări electronice (card bancar, bancomate selfpay, paypoint, orange money) sau Plăți furnizori .

Contabil bloc sector 3

contabilitate asociatie de proprietari