(abrogat) Cenzor sau comisie de cenzori asociatie de proprietari

Cenzor sau Comisie de Cenzori – drepturi si obligatii

(Legislatia nu mai este in vigoare. Vezi AICI noile obligații conform 196/2018)

Cenzorul este o persoana aleasa de Adunarea Generala a Proprietarilor, acest organism putand alege o comisie de cenzori formata dintr-un numar impar de persoane ( trei de obicei), sau o singura persoana cu studii medii de specialitate.

Cenzorii sunt persoane ce pot fi remunerate prin hotararea Adunarii Generale, ca si membrii Comitetului Executiv, regimul juridic fiind acelasi ca si in cazul presedintelui, fiind persoane alese.

In cazul in care nu se poate alege comisie de cenzori din cadrul asociatiei pentru acesta functie, Adunarea Generala va mandata Comitetul Executiv sa angajeze o persoana de specialitate din afara asociatiei, pentru indeplinirea obligatiilor prevazute de lege in domeniul financiar-contabil.

De mentionat atributiile si raspunderea crescuta ale cenzorilor, care raspund solidar cu administratorul – contabil in cazul existentei unor nereguli in ceea ce priveste situatia financiar-contabila a asocatiei. In acest sens, mentionam printre altele, semnarea si vizarea fiecarei liste de plata calculate de administrator si afisata spre stiinta proprietarilor. comisie de cenzori

De asemenea, cenzorul are obligatia de a efectua controale trimestriale, incheind procese verbale in consecinta.
c.29. neîntocmirea de către Comisia de Cenzori, conform Statutului asociatiei, precum şi în toate cazurile stabilite de către adunarea generală, cu respectrarea legislaţiei în vigoare şi a actelor constitutive, a unui raport din care să reiasă exercitarea tuturor atribuţiilor acesteia;
c.30. neevidenţierea de către Comisia de Cenzori, în raportul propriu, a ilegalitaţilor savârşite în activitatea din cadrul asociaţiei sau omisiunea de a le descoperi;

https://suport.doxal.ro