Organizare adunarea generală

Organizare adunarea generală asociație de proprietari Articole evidențiate privind o procesul și obligațiile adunării generale AICI Organele asociației de proprietari sunt: a) adunarea generală; b) comitetul executiv; c) președintele; d) cenzorul sau comisia de cenzori organizare adunarea generală https://suport.doxal.ro Acum și cu servicii pentru companii, dezvoltatori imobiliari sau administratori suprasolicitați Doxal an de an reușește să depășească limitele gândirii conservatoare, dezvoltă idei și găsește soluții. Pentru că dorința noastră este să facem un…

Statut și regulament pe legea 196/2018

Statut și regulament MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ORDIN privind aprobarea conţinutului – cadru al statutului asociaţiei de proprietari şi al regulamentului condominiului Atașat regăsiți într-un singur document – Anexa 1 CONŢINUTUL – CADRU al Statutului asociaţiei de proprietari – Anexa 2 CONŢINUTUL – CADRU al regulamentului condominiului [AICI] Statut și regulament conform lege 196/2018 (2018,2019,2020) [slide-anything id=”4676″] https://suport.doxal.ro Acum și cu servicii pentru companii, dezvoltatori imobiliari sau administratori…

Acord asociere și act adițional a acordului de asociere pe legea 196/2018

Extrase din Legea 196/2018 privind acord de asociere și act adițional la acordul de asociere Acord asociere – Art. 16. – (1) Hotărârea proprietarilor privind constituirea asociaţiei de proprietari se consemnează prin proces-verbal, înregistrat în registrul unic al asociaţiei de proprietari care cuprinde procesele-verbale ale adunării generale, comitetului executiv şi cenzorului/comisiei de cenzori, semnate de toţi proprietarii care şi-au dat consimţământul. Procesul-verbal semnat de către proprietarii care au hotărât, în condiţiile art.…