Statut și regulament pe legea 196/2018

/ Legislativ, Modele sabloane (toate), Sabloane/ 0 comentarii

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ORDIN privind aprobarea conţinutului – cadru al statutului asociaţiei de proprietari şi al regulamentului condominiului Atașat regăsiți într-un singur document – Anexa 1 CONŢINUTUL – CADRU al Statutului asociaţiei de proprietari – Anexa 2 CONŢINUTUL – CADRU al regulamentului condominiului [AICI] Statut și regulament conform lege 196/2018 (2018,2019,2020) https://suport.doxal.ro  

Acord asociere și act adițional a acordului de asociere pe legea 196/2018

/ Legislativ, Noutati, Sabloane/ 0 comentarii

Extrase din Legea 196/2018 privind acord de asociere și act adițional la acordul de asociere Acord asociere – Art. 16. – (1) Hotărârea proprietarilor privind constituirea asociaţiei de proprietari se consemnează prin proces-verbal, înregistrat în registrul unic al asociaţiei de proprietari care cuprinde procesele-verbale ale adunării generale, comitetului executiv şi cenzorului/comisiei de cenzori, semnate de toţi proprietarii care şi-au dat consimţământul. Procesul-verbal

Mai mult

Organizare Adunarea Generală

/ Sabloane

Organizare Adunarea Generală asociație de proprietari Articole evidențiate privind o procesul și obligațiile adunării generale AICI Organele asociației de proprietari sunt: a) adunarea generală; b) comitetul executiv; c) președintele; d) cenzorul sau comisia de cenzori https://suport.doxal.ro