Casierie bloc Ilfov

[vezi și încasare la bancomate SELF PAY> , Pay Point> , Orange Money> , Pago sau din fața calculatorului cu cardul bancar>]

DOXAL oferă servicii de casierie încasare numerar pentru clienții care doresc servicii premium, siguranță și încredere.

Casierie încasare numerar de la Doxal
Considerăm că recomandările avute și asigurarea de răspundere civilă în valoare de 5000 euro este suficientă pentru a liniști orice sceptic.
Din experiența avută, mai mult de 15,000 lei/sedința de casierie nu se încasează drept urmare asigurarea de răspundere civilă acoperă orice eventual prejudiciu.

Serviciile de casierie DOXAL sunt recunoscute și recomandate de toți beneficiarii actuali.
Având casieri tineri și de încredere nu există probleme în prestarea serviciului la standarde foarte ridicate.

Oferim mai multe posibilități de plată la casierie și anume:
1. Prin imprimanta asociației de proprietari chitanțele fiind jumătate dintr-o coală A4 (conțin toate informațiile defalcate care au fost plătite).
*Doxal lasă în custodie o stație de lucru (calculator) în casieria blocului (fără costuri), Asociația de proprietari punând la dispoziție imprimanta și hârtia aferentă.

2. Prin imprimanta termică, chitanțele fiind mai mici (~55+cm lățime) , casierul având asupra lui o tableta cu acces la platforma e-bloc.ro și o imprimantă portabilă cu transfer bluetooth.
Asociația de proprietari suportă costul rolelor de hârtie (~2,0lei/buc)

Oricare dintre aceste opțiuni în cadrul serviciului de casierie încasare numerar oferă un timp mai redus de stat la coadă și o garanție mai mare în evitarea riscului de greșeli umane. Informația se duce direct în aplicație nemaifiind nevoie de încă o intervenție umană pentru prelucrare.

Totodata se poate vizualiza, in timp real, din avizierul virtual, rulajul de bani rezultati din casierie. Rapid, transparent, in timp real.


Doxal organizează serviciul de casierie încasare numerar, în cadrul unui program stabilit de comun acord, în funcție de pachetul financiar ales;

*în zilele de sărbători legale, încasarea cotelor de întreținere, vor fi decalate într-o altă dată stabilită împreună cu reprezentanții asociației de proprietari și în funcție de disponibilitatea prestatorului.

După caz:
a.la finalul serviciului de casierie încasare numerar ne obligăm să facem predarea banilor, Președintelui sau oricărei persoane desemnată de către Comitetul Executiv în baza unui act doveditor (semnat de Președintele Asociației); predarea se va face în baza unui proces verbal semnat de ambele părți, la finalul fiecărei ședință de încasare.

sau

b.la finalul serviciului de casierie încasare numerar ne obligăm să facem depunerea banilor, în contul asociației de proprietari, în cel mai scurt timp posibil (maxim 24 ore).

Orarul de încasare numerar se prestează numai în următoarea grilă de timp [vezi aici]


COSTUL final este impactat de numărul de ședințe prestate și timpul alocat acestora (mai mult…)

Casierie bloc Ilfov