Cumularea funcțiilor

/ Noutati/ 0 comentarii

Ce spune Legea 196/2018 privind cumularea funcțiilor? Art. 27. – Toți proprietarii membri ai asociației de proprietari au dreptul să participe, cu drept de vot, la adunarea generală a asociației de proprietari, să își înscrie candidatura, să candideze, să aleagă și să fie aleși în structura organizatorică a asociației de proprietari. Pentru a beneficia de dreptul de a fi ales,

Mai mult

Statut și regulament pe legea 196/2018

/ Legislativ, Modele sabloane (toate), Sabloane/ 0 comentarii

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ORDIN privind aprobarea conţinutului – cadru al statutului asociaţiei de proprietari şi al regulamentului condominiului Atașat regăsiți într-un singur document – Anexa 1 CONŢINUTUL – CADRU al Statutului asociaţiei de proprietari – Anexa 2 CONŢINUTUL – CADRU al regulamentului condominiului [AICI] Statut și regulament conform lege 196/2018 (2018,2019,2020) https://suport.doxal.ro  

Recomandare Ecaterina Tomescu / Dezvoltator imobiliar

/ Recomandari/ 0 comentarii

Colaborez cu firma Doxal de foarte mulți ani și pot recomanda cu toată convingerea această firmă și membrii echipei sale pentru profesionalismul, promptitudinea și calitatea lucrărilor. În decursul anilor, în activitate au apărut tot felul de situații și particularități care au fost rezolvate cu succes, chiar situații deosebite care au necesitat inclusiv asistența directă a doamnei Stoica Roxana, situații pe

Mai mult

Neclarități Lege 196/2018 în privința Adunării generale

/ Noutati/ 0 comentarii

La prima vedere legea 196/2018 pare o lege prietenoasă având scopul principal de a elimina restanțierii și a reglementa negru pe alb ceea ce legea 230/2018 te lăsa să interpretezi. Împreună cu colaboratorii nostri ne întrebăm: ÎNTREBAREA 1 Întrucat la Art.17 alin 7 și alin 8, Lege 196/2018 se prevede ca înscrierea ulterioară în Asociația de Proprietari se face la

Mai mult

Repartizarea cheltuielilor de altă natură conform legii 196/2018

/ Legislativ, Noutati/ 0 comentarii

Extrase din Legea 196/2018 privind repartizarea cheltuielilor de altă natură. Repartizarea cheltuielilor de altă natură Art. 91. – Cheltuielile de altă natură reprezintă cheltuielile efectuate pentru plata unor servicii care nu pot fi repartizate după criteriile prevăzute la art. 75 alin. (2) lit. a) – e). Art. 75. – (2)Cheltuielile asociațiilor de proprietari, în funcție de modul de calcul și de criteriile

Mai mult

Repartizarea cheltuielilor pe consumatori tehnici conform 196/2018

/ Legislativ, Noutati/ 0 comentarii

Extrase din Legea 196/2018 privind repartizarea cheltuielilor pe consumatori tehnici. Repartizarea cheltuielilor pe consumatori tehnici Art. 90. – Cheltuielile pe consumatori tehnici reprezintă cheltuielile asociației de proprietari pentru încălzirea proprietăților individuale – locuințe sau spații cu altă destinație decât aceea de locuință: energia termică sub formă de căldură, combustibilul și energia electrică pentru încălzire, salariu/remunerație pentru fochist și echipament de lucru, costuri

Mai mult

Repartizarea cheltuielilor pe beneficiari conform lege 196/2018

/ Legislativ, Noutati/ 0 comentarii

Extrase din Legea 196/2018 privind repartizarea cheltuielilor pe beneficiari. Repartizarea cheltuielilor pe beneficiari Art. 87. – (1) Cheltuielile pe beneficiari reprezintă cheltuielile aferente serviciilor de care beneficiază în mod individual proprietarii, toți sau în parte, gestionate financiar prin intermediul asociației de proprietari. (2) Cheltuielile pe beneficiari se repartizează conform valorii care revine fiecărui beneficiar în cauză, pe baza facturilor/documentelor justificative. Repartizarea cheltuielilor

Mai mult

Repartizarea cheltuielilor pe cota – parte indiviză conform lege 196/2018

/ Legislativ, Noutati/ 0 comentarii

Extrase din Legea 196/2018 privind repartizarea repartizarea cheltuielilor pe cota – parte indiviză de proprietate. Repartizarea cheltuielilor pe cota – parte indiviză Art. 84. – (1) Cheltuielile repartizate după cota – parte de proprietate reprezintă cheltuielile asociației efectuate pentru întreținerea, repararea, exploatarea și, după caz, consolidarea și/sau reabilitarea părților de construcții și instalații aferente condominiului aflate în proprietate comună indiviză. Aceste cheltuieli

Mai mult

Repartizarea cheltuielilor pe consumuri individuale conform lege 196/2018

/ Legislativ, Noutati/ 0 comentarii

Extrase din Legea 196/2018 privind repartizarea cheltuielilor pe consumuri individuale. Repartizarea cheltuielilor pe consumuri individuale Art. 83. – (1) Cheltuielile pe consumuri individuale reprezintă cheltuielile asociației pentru: apă rece și canalizare; apă caldă de consum; energia termică, combustibilul și apă rece pentru prepararea apei calde; gaze naturale; încălzirea proprietății individuale. (2)Cheltuielile pe consumuri individuale se repartizează în funcție de indexul contoarelor

Mai mult

Repartizarea cheltuielilor pe număr de persoane conform lege 196/2018

/ Legislativ, Noutati/ 0 comentarii

Extrase din Legea 196/2018 privind Repartizarea cheltuielilor pe număr de persoane care locuiesc sau desfășoară activități în proprietăți individuale Repartizarea cheltuielilor pe număr de persoane Art. 82. – (1) Cheltuielile repartizate proporțional cu numărul de persoane reprezintă cheltuielile asociației pentru asigurarea serviciilor de utilități publice de care beneficiază persoanele care locuiesc sau desfășoară activități în mod curent în condominiu și care

Mai mult

Cheltuielile asociației de proprietari conform lege 196/2018

/ Legislativ, Noutati/ 0 comentarii

Extrase din Legea 196/2018 privind cheltuielile asociației de proprietari. Cheltuielile asociației de proprietari Art. 75. – (1) Cheltuielile asociației de proprietari sunt cheltuieli legate de exploatarea, repararea sau întreținerea proprietății comune și cheltuielile pentru asigurarea serviciilor de care beneficiază proprietarii și care nu sunt facturate individual către proprietățile individuale. (2)Cheltuielile asociațiilor de proprietari, în funcție de modul de calcul și

Mai mult

Veniturile asociației de proprietari conform lege 196/2018

/ Legislativ, Noutati/ 0 comentarii

Extrase din Legea 196/2018 privind veniturile asociației de proprietari. Veniturile asociației de proprietari Art. 70. – (1) Toate veniturile obținute din exploatarea proprietății comune, inclusiv veniturile din dobânzi bancare, aparțin asociației de proprietari. (2) Veniturile prevăzute la alin. (1) alimentează numai fondul de reparații al asociației de proprietari și nu se plătesc proprietarilor. Lista acestor venituri, precum și cheltuielile aferente

Mai mult

Obligațiile proprietarilor conform legii 196/2018

/ Legislativ, Noutati/ 0 comentarii

Extrase din Legea 196/2018 privind obligațiile proprietarilor Obligațiile proprietarilor – Art. 30. – (1) Proprietarii din condominii au obligația să notifice președintelui orice schimbare intervenită în structura și numărul membrilor familiei prin deces, căsătorii sau nașteri, persoanele luate în spațiu, precum și locatarii/comodatarii ca urmare a închirierii sau a împrumutării locuinței. (2)Notificarea prevăzută la alin. (1) se face în scris

Mai mult

Drepturile proprietarilor conform legii 196/2018

/ Legislativ, Noutati/ 0 comentarii

Extrase din Legea 196/2018 privind drepturile proprietarilor Drepturile proprietarilor – Art. 27. – Toți proprietarii membri ai asociației de proprietari au dreptul să participe, cu drept de vot, la adunarea generală a asociației de proprietari, să își înscrie candidatura, să candideze, să aleagă și să fie aleși în structura organizatorică a asociației de proprietari. Pentru a beneficia de dreptul de

Mai mult

Propunere regulament condominiu în consecința legii 196/2018

/ Noutati/ 0 comentarii

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de act normativ: Ordin al viceprim-ministrului,ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice privind aprobarea continutului-cadru al statutului si al regulamentului de condominiu. Propunere regulament condominiu. Proiectul de act normativ a fost publicat in data de 03.10.2018.

Mai mult

Acord asociere și act adițional a acordului de asociere pe legea 196/2018

/ Legislativ, Noutati, Sabloane/ 0 comentarii

Extrase din Legea 196/2018 privind acord de asociere și act adițional la acordul de asociere Acord asociere – Art. 16. – (1) Hotărârea proprietarilor privind constituirea asociaţiei de proprietari se consemnează prin proces-verbal, înregistrat în registrul unic al asociaţiei de proprietari care cuprinde procesele-verbale ale adunării generale, comitetului executiv şi cenzorului/comisiei de cenzori, semnate de toţi proprietarii care şi-au dat consimţământul. Procesul-verbal

Mai mult

Obligații administrator asociație de proprietari conform legii 196/2018

/ Legislativ, Noutati/ 0 comentarii

Obligații Administrator (solicită servicii de administrare contabilă și financiare) Articole evidențiate privind o parte din responsabilitățile globale ale administratorului Obligații administrator – Art. 2. – În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: e)atestat – actul care dovedește calitatea de administrator de condominii, prin care persoanele fizice care dețin certificate de calificare, conform lit. f),

Mai mult

Adunare generală conform lege 196/2018

/ Legislativ, Noutati/ 0 comentarii

ADUNARE GENERALĂ Articole evidențiate privind o parte din procesul și obligațiile adunării generale CAPITOLUL V – Organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari Art. 45. – Organele asociației de proprietari sunt: a) adunarea generală; b) comitetul executiv; c) președintele; d) cenzorul sau comisia de cenzori. Adunare generală – Art. 27. – Toți proprietarii membri ai asociației de proprietari au dreptul să participe, cu drept de

Mai mult

Obligații președinte asociație de proprietari conform legii 196/2018

/ Legislativ, Noutati/ 0 comentarii

Obligații Președinte Articole evidențiate privind o parte din responsabilitățile globale ale președintelui Obligații președinte – Art. 17. – (7) Înscrierea ulterioară în asociație a proprietarilor care nu au fost prezenți la adunarea proprietarilor în vederea constituirii asociației de proprietari sau care au dobândit calitatea de proprietari ulterior adunării de constituire, după caz, se face la cererea scrisă a acestora, prin semnarea

Mai mult

Obligații comitet executiv asociație de proprietari conform legii 196/2018

/ Legislativ, Noutati/ 0 comentarii

OBLIGAȚII COMITET EXECUTIV Articole evidențiate privind o parte din responsabilitățile globale ale comitetului executiv Obligații comitet executiv – Art. 22. – (1) Proprietarii din condominii trebuie să adopte un document scris cu privire la regulile și condițiile de folosință a părților comune ale condominiului și normele de conduită și bună vecinătate dintre proprietari, numit regulament al condominiului. (2)Regulamentul condominiului se

Mai mult