Evitare înșelăciuni

Evitare înșelăciuni O mână de ajutor pentru evitare înșelăciuni în numele Doxal. Din fericire nu există multe  metode de fraudare în care poate fi folosit numele „Doxal”. În primul rand, ne cerem scuze pentru cele care există dar vrem să te asigurăm că nu suntem răspunzători. De aceea, vrem să te ajutăm să nu cazi în plasa lor, oferindu-ți câteva informații și sfaturi. Frauda prin transfer bancar sau plata la…

COVID-19 Comunicat Măsuri și recomandări

Încă suntem aici pentru tine      Este corect să spunem că ne regăsim în ape tulburi. COVID-19 aduce o schimbare în România și este clar că multe lucruri vor trebui să se schimbe pentru a ne ajuta să facem față. În cadrul Doxal, am făcut tot posibilul pentru a menține activitatea și a păstra calitatea, dar acum trebuie să acceptăm că nu este un business obisnuit. În ultima lună, am observat…

Conduita socială privind răspândirea Coronavirus

! 15 RECOMANDĂRI privind conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii coronavirus (COVID-19) – PRELUARE ISU Protejați-vă, evitați contactul direct! 🔴Evitați zonele aglomerate unde sunteți expuși la (coronavirus COVID-19) contact direct și/sau interacțiune cu un număr mare de persoane, de tipul adunărilor publice, cozi, zone de trafic intens, zone de recreere. ❗️Feriți copiii de acele locuri de joacă care presupun atingerea unor suprafețe/obiecte comune de către un număr mare de copii.…

Organizare adunarea generală

Organizare adunarea generală asociație de proprietari Articole evidențiate privind o procesul și obligațiile adunării generale AICI Organele asociației de proprietari sunt: a) adunarea generală; b) comitetul executiv; c) președintele; d) cenzorul sau comisia de cenzori organizare adunarea generală https://suport.doxal.ro Acum și cu servicii pentru companii, dezvoltatori imobiliari sau administratori suprasolicitați Doxal an de an reușește să depășească limitele gândirii conservatoare, dezvoltă idei și găsește soluții. Pentru că dorința noastră este să facem un…

Sărbători fericite!

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă echipa Doxal îti urează un Craciun fericit alături de cei dragi, casa plină de zâmbete, masa plină de gustări și un an nou mai bun și mai îmbelșugat decât cel precedent! Chiar dacă poate tu nu ne cunoști, noi, cei de la Doxal te cunoaștem! Ești persoana fără de care noi nu am mai fi, ești persoana care ne stimulează și ne împinge să ne…

Cumularea funcțiilor

Ce spune Legea 196/2018 privind cumularea funcțiilor? Art. 27. – Toți proprietarii membri ai asociației de proprietari au dreptul să participe, cu drept de vot, la adunarea generală a asociației de proprietari, să își înscrie candidatura, să candideze, să aleagă și să fie aleși în structura organizatorică a asociației de proprietari. Pentru a beneficia de dreptul de a fi ales, persoana în cauză trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu.…

Statut și regulament pe legea 196/2018

Statut și regulament MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ORDIN privind aprobarea conţinutului – cadru al statutului asociaţiei de proprietari şi al regulamentului condominiului Atașat regăsiți într-un singur document – Anexa 1 CONŢINUTUL – CADRU al Statutului asociaţiei de proprietari – Anexa 2 CONŢINUTUL – CADRU al regulamentului condominiului [AICI] Statut și regulament conform lege 196/2018 (2018,2019,2020) https://suport.doxal.ro Acum și cu servicii pentru companii, dezvoltatori imobiliari sau administratori suprasolicitați Doxal…

Recomandare Ecaterina Tomescu / Dezvoltator imobiliar

Dezvoltator imobiliar Colaborez cu firma Doxal de foarte mulți ani și pot recomanda cu toată convingerea această firmă și membrii echipei sale pentru profesionalismul, promptitudinea și calitatea lucrărilor. În decursul anilor, în activitate au apărut tot felul de situații și particularități care au fost rezolvate cu succes, chiar situații deosebite care au necesitat inclusiv asistența directă a doamnei Stoica Roxana, situații pe care dânsa le-a rezolvat sau le-a detensionat cu…

Neclarități Lege 196/2018 în privința Adunării generale

La prima vedere legea 196/2018 pare o lege prietenoasă având scopul principal de a elimina restanțierii și a reglementa negru pe alb ceea ce legea 230/2018 te lăsa să interpretezi. Împreună cu colaboratorii nostri ne întrebăm: ÎNTREBAREA 1 Întrucat la Art.17 alin 7 și alin 8, Lege 196/2018 se prevede ca înscrierea ulterioară în Asociația de Proprietari se face la cererea proprietarilor printr-o cerere depusă în acest sens și întocmirea…

Repartizarea cheltuielilor de altă natură conform legii 196/2018

Extrase din Legea 196/2018 privind repartizarea cheltuielilor de altă natură. Repartizarea cheltuielilor de altă natură Art. 91. – Cheltuielile de altă natură reprezintă cheltuielile efectuate pentru plata unor servicii care nu pot fi repartizate după criteriile prevăzute la art. 75 alin. (2) lit. a) – e). Art. 75. – (2)Cheltuielile asociațiilor de proprietari, în funcție de modul de calcul și de criteriile de repartizare pe proprietăți individuale, sunt următoarele: a)cheltuieli pe număr…

Repartizarea cheltuielilor pe consumatori tehnici conform 196/2018

Extrase din Legea 196/2018 privind repartizarea cheltuielilor pe consumatori tehnici. Repartizarea cheltuielilor pe consumatori tehnici Art. 90. – Cheltuielile pe consumatori tehnici reprezintă cheltuielile asociației de proprietari pentru încălzirea proprietăților individuale – locuințe sau spații cu altă destinație decât aceea de locuință: energia termică sub formă de căldură, combustibilul și energia electrică pentru încălzire, salariu/remunerație pentru fochist și echipament de lucru, costuri pentru funcționarea instalațiilor de încălzire centrală. Art. 75. – (2)Cheltuielile asociațiilor…

Repartizarea cheltuielilor pe beneficiari conform lege 196/2018

Extrase din Legea 196/2018 privind repartizarea cheltuielilor pe beneficiari. Repartizarea cheltuielilor pe beneficiari Art. 87. – (1) Cheltuielile pe beneficiari reprezintă cheltuielile aferente serviciilor de care beneficiază în mod individual proprietarii, toți sau în parte, gestionate financiar prin intermediul asociației de proprietari. (2) Cheltuielile pe beneficiari se repartizează conform valorii care revine fiecărui beneficiar în cauză, pe baza facturilor/documentelor justificative. Repartizarea cheltuielilor pe beneficiari Art. 88. – Cheltuielile pe beneficiari sunt cheltuielile cu…

Repartizarea cheltuielilor pe cota – parte indiviză conform lege 196/2018

Extrase din Legea 196/2018 privind repartizarea repartizarea cheltuielilor pe cota – parte indiviză de proprietate. Repartizarea cheltuielilor pe cota – parte indiviză Art. 84. – (1) Cheltuielile repartizate după cota – parte de proprietate reprezintă cheltuielile asociației efectuate pentru întreținerea, repararea, exploatarea și, după caz, consolidarea și/sau reabilitarea părților de construcții și instalații aferente condominiului aflate în proprietate comună indiviză. Aceste cheltuieli se repartizează proporțional cu cota – parte din proprietatea comună…

Repartizarea cheltuielilor pe consumuri individuale conform lege 196/2018

Extrase din Legea 196/2018 privind repartizarea cheltuielilor pe consumuri individuale. Repartizarea cheltuielilor pe consumuri individuale Art. 83. – (1) Cheltuielile pe consumuri individuale reprezintă cheltuielile asociației pentru: apă rece și canalizare; apă caldă de consum; energia termică, combustibilul și apă rece pentru prepararea apei calde; gaze naturale; încălzirea proprietății individuale. (2)Cheltuielile pe consumuri individuale se repartizează în funcție de indexul contoarelor individuale, în funcție de indexul repartitoarelor de costuri, conform normelor…

Repartizarea cheltuielilor pe număr de persoane conform lege 196/2018

Extrase din Legea 196/2018 privind Repartizarea cheltuielilor pe număr de persoane care locuiesc sau desfășoară activități în proprietăți individuale Repartizarea cheltuielilor pe număr de persoane Art. 82. – (1) Cheltuielile repartizate proporțional cu numărul de persoane reprezintă cheltuielile asociației pentru asigurarea serviciilor de utilități publice de care beneficiază persoanele care locuiesc sau desfășoară activități în mod curent în condominiu și care nu pot fi individualizate pe fiecare unitate de proprietate individuală…

Cheltuielile asociației de proprietari conform lege 196/2018

Extrase din Legea 196/2018 privind cheltuielile asociației de proprietari. Cheltuielile asociației de proprietari Art. 75. – (1) Cheltuielile asociației de proprietari sunt cheltuieli legate de exploatarea, repararea sau întreținerea proprietății comune și cheltuielile pentru asigurarea serviciilor de care beneficiază proprietarii și care nu sunt facturate individual către proprietățile individuale. (2)Cheltuielile asociațiilor de proprietari, în funcție de modul de calcul și de criteriile de repartizare pe proprietăți individuale, sunt următoarele: a)cheltuieli…

Veniturile asociației de proprietari conform lege 196/2018

Extrase din Legea 196/2018 privind veniturile asociației de proprietari. Veniturile asociației de proprietari Art. 70. – (1) Toate veniturile obținute din exploatarea proprietății comune, inclusiv veniturile din dobânzi bancare, aparțin asociației de proprietari. (2) Veniturile prevăzute la alin. (1) alimentează numai fondul de reparații al asociației de proprietari și nu se plătesc proprietarilor. Lista acestor venituri, precum și cheltuielile aferente lor sunt prezentate semestrial, într-un raport afișat la avizierul asociației,…

Obligațiile proprietarilor conform legii 196/2018

Extrase din Legea 196/2018 privind obligațiile proprietarilor Obligațiile proprietarilor – Art. 30. – (1) Proprietarii din condominii au obligația să notifice președintelui orice schimbare intervenită în structura și numărul membrilor familiei prin deces, căsătorii sau nașteri, persoanele luate în spațiu, precum și locatarii/comodatarii ca urmare a închirierii sau a împrumutării locuinței. (2)Notificarea prevăzută la alin. (1) se face în scris în termen de 10 zile de la schimbarea intervenită, de…

Drepturile proprietarilor conform legii 196/2018

Extrase din Legea 196/2018 privind drepturile proprietarilor Drepturile proprietarilor – Art. 27. – Toți proprietarii membri ai asociației de proprietari au dreptul să participe, cu drept de vot, la adunarea generală a asociației de proprietari, să își înscrie candidatura, să candideze, să aleagă și să fie aleși în structura organizatorică a asociației de proprietari. Pentru a beneficia de dreptul de a fi ales, persoana în cauză trebuie să aibă capacitate…

Propunere regulament condominiu în consecința legii 196/2018

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de act normativ: Ordin al viceprim-ministrului,ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice privind aprobarea continutului-cadru al statutului si al regulamentului de condominiu. Propunere regulament condominiu. Proiectul de act normativ a fost publicat in data de 03.10.2018. Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul…